Pytania i odpowiedzi

Polska w czasach Gierka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Edward gierek, jego reformy i modernizacja kraju oraz ich skutki ekonomiczne i gospodarcze.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 5254 razy
Pytanie 1
Kiedy Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR?
20 grudnia 1970 roku
Pytanie 2
W jaki sposób władze PRL utrzymywało bezrobocie na niskim poziomie?
zatrudniano więcej ludzi niż było rzeczywiście potrzeba
Pytanie 3
Zaznacz inwestycje powstałe za czasów rządów Edwarda Gierka?
huta "Katowice" w Dąbrowie Górniczej
trasa szybkiego ruchu Katowice-Warszawa
Rafineria w Gdańsku
Port Północny w Gdańsku
trasa Łazienkowska w Warszawie
Pytanie 4
W jaki sposób finansowano reformy w czasach rządów Edwarda Gierka?
pożyczkami z państw zachodnich
Pytanie 5
Ile mieszkań z wielkiej płyty oddano do użytku za czasów Gierka?
2,5 mln
Pytanie 6
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
rozpoczęcie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie
1971 r.
rozpoczęcie budowy Dworca Centralnego w Warszawie
1972 r.
rozpoczęcie produkcji Fiata 126p
1973 r.
nowelizacja konstytucji PRL
1976 r.
Pytanie 7
Cechą charakterystyczną kina moralnego niepokoju było:
ostateczna porażka głównego bohatera w konfrontacji z aparatem władzy
Pytanie 8
Kto jako pierwszy użył terminu "kino moralnego niepokoju"?
Janusz Kijowski
Pytanie 9
Jakie są pozytywne aspekty rządów Edwarda Gierka?
elektryfikacja kraju
upowszechnienie motoryzacji
zmniejszenie analfabetyzmu
poprawa warunków życiowych obywateli