Pytania i odpowiedzi

Polska w czasach stalinizmu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Politycy wczesnego PRL, powstanie PZPR i stalinizm w Polsce.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 4433 razy
Pytanie 1
Kto został pierwszym sekretarzem generalnym KC PZPR?
Bolesław Bierut
Pytanie 2
Z połączenia których partii powstało PZPR?
PPR
PPS
Pytanie 3
Uzupełnij zdanie.
Do powstanie PZPR doszło w dniu
15
grudnia
1948
roku.
Pytanie 4
Jakim mianem określano właścicieli dużych gospodarstw rolnych, którzy nie chcieli wstępować w struktury spółdzielni rolniczych?
kułaków
Pytanie 5
Jakie były skutki wprowadzenia planu sześcioletniego?
wzrost produkcji przemysłowej o 250%
industrializacja kraju
aktywizacja zawodowa kobiet
migracja ludzi ze wsi do miast
Pytanie 6
Kim był Wincenty Pstrowski?
pierwszym polskim przodownikiem pracy
Pytanie 7
Jakie zmiany wprowadzała konstytucja stalinowska?
zmieniała nazwę państwa na Polska Rzeczpospolita Ludowa
likwidowała senat
likwidowała urząd prezydenta
Pytanie 8
Autor socrealistycznych prac takich jak "Podaj cegłę" i "Ceglarki" to:
Aleksander Kobzdej
Pytanie 9
Ilu członków wchodziło w skład PRL-owskiej Rady Państwa?
15
Pytanie 10
Kiedy aresztowano kardynała Stefana Wyszyńskiego?
w nocy z 25 na 26 września 1953 roku
Pytanie 11
Dlaczego Władysław Gomułka został odsunięty od władzy nad Polską Partią Robotniczą?
sprzeciwiał się gwałtownej kolektywizacji rolnictwa
chciał wprowadzać komunizm na odmiennych zasadach niż ZSRR