Pytania i odpowiedzi

Droga ku wspólnej Europie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Europa po II wojnie światowej i początki Unii Europejskiej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 1974 razy
Pytanie 1
Który z włoskich królów abdykował po zakończeniu II wojny światowej?
Wiktor Emanuel III
Pytanie 2
W którym z europejskich państw rządził António de Oliveira Salazar?
w Portugalii
Pytanie 3
Które państwa utworzyły Beneluks?
Belgia
Holandia
Luksemburg
Pytanie 4
W którym roku powołano do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
w 1952 r.
Pytanie 5
Robert Shuman był premierem:
Francji
Pytanie 6
Połącz datę z wydarzeniem.
powstanie Beneluksu
1948 r.
ogłoszenie planu Schumana
1950 r.
zawarcie traktatu paryskiego
1951 r.
utworzenie EWG
1958 r.
podpisanie układu z Schengen
1985 r.
zawarcie traktatu z Maastricht
1992 r.
Pytanie 7
Kiedy powstała Unia Europejska?
Unia Europejska powstała
1
listopada
1993
roku na mocy traktatu podpisanego w
Maastricht
.
Pytanie 8
Połącz kraj z jego rokiem wstąpienia do EWG.
Wielka Brytania
1973 r.
Grecja
1981 r.
Portugalia
1986 r.
Pytanie 9
Kiedy odbyły się pierwsze bezpośrednie i powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego?
w 1979 r.
Pytanie 10
Które państwa powołały do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
Francja
RFN
Belgia
Holandia
Luksemburg
Włochy
Pytanie 11
Które z państw było inicjatorem ustanowienia wspólnego europejskiego rynku rolnego?
Francja
Pytanie 12
Kiedy zawarto unię celną krajów EWG?
1 lipca 1968 r.
Pytanie 13
Które organizacje powoływało do życia podpisanie traktatów rzymskich?
Europejską Wspólnotę Gospodarczą
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
Pytanie 14
Uzupełnij informacje dotyczące rewolucji goździków.
Rewolucja goździków została przeprowadzona w
1974
roku w
Portugalii
. W jej wyniku doszło do obalenia
autorytarnego
rządu i
dekolonizacji
.