Pytania i odpowiedzi

Wodór

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wodór, jego właściwości i zastosowanie.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 2463 razy
Pytanie 1
Jaką barwę ma wodór?
jest bezbarwny
Pytanie 2
Jak nazywamy związki wodoru z innymi pierwiastkami?
wodorki
Pytanie 3
Czy wodór jest gazem palnym?
tak
Pytanie 4
Jaką gęstość ma wodór? Uzupełnij zdanie.
Wodór ma gęstość
14
razy
mniejszą
od powietrza.
Pytanie 5
Jaki związek powstanie w wyniku azotu z wodorem?
amoniak
Pytanie 6
Przyporządkuj związek chemiczny z jego nazwą:
HCl
chlorowodór
H2S
siarkowodór
HCN
cyjanowodór
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe.
Wodór wykorzystuje się jako paliwo rakietowe.
Wodór wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym do utwardzania tłuszczów.
Pytanie 8
Gdzie i w jakich ilościach można znaleźć wodór w ziemskiej atmosferze? Uzupełnij zdanie.
Wodór w atmosferze występuje w
nieznacznych
ilościach i spotkać go można w
górnych
warstwach atmosfery.
Pytanie 9
Czy wodór łączy się z metalami?
tak