Pytania i odpowiedzi

Samożywność

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 16042 razy
Pytanie 1
Organizmy, które tworzą związki organiczne ze związków nieorganicznych, przy udziale energii chemicznej to:
chemoautotrofy
Pytanie 2
Holozoiki to:
wszystkożercy
roślinożercy
mięsożercy
Pytanie 3
Przykładem saprofitów są:
drożdże
Pytanie 4
Wesz jest przykładem:
pasożyta zewnętrznego
Pytanie 5
Do saprofagów nie należą:
mięsożercy
Pytanie 6
Fotosynteza zachodzi u protistów:
mających chlorofil
Pytanie 7
Fotosynteza zachodzi u bakterii:
mających bakteriochlorofil
mających chlorofil typu Chlorobium
Pytanie 8
Fotosynteza zachodzi w:
zwarcicy
komórkach szparkowych skórki
Pytanie 9
W fotosyntezie oksygenicznej źródłem elektronów jest:
woda
Pytanie 10
Większość bakterii fotosyntetycznych przeprowadza fotosyntezę (podaj typ):
anoksygeniczną
Pytanie 11
Optymalny dostęp do światła oraz właściwą ekspozycję na słońce zapewniają roślinie:
sposób ułożenia liści na pędzie
płaska powierzchnia blaszki liściowej
cienka blaszka liściowa
ogonek liściowy, który utrzymują blaszkę w odpowiednim położeniu
Pytanie 12
Zmiana ustawienia liści w stosunku do kierunku padania promieni słonecznych to:
heliotropizm
Pytanie 13
Substancja o charakterze wosku, ogranicza nadmierną utratę wody z blaszki liściowej to:
kutykula
Pytanie 14
Skórka górna to inaczej:
epiderma
Pytanie 15
Zawiera dużo chloroplastów:
miękisz palisadowy
Pytanie 16
Chloroplasty mogą się przemieszczać po obwodzie komórki, tak aby:
przyjąć odpowiednią pozycję najdogodniejszą do absorpcji światła
Pytanie 17
Tworzy duże przestwory międzykomórkowe które tworzą system kanałów, którymi substancje gazowe łatwo dyfundują w głąb liście - miękisz...
gąbczasty
Pytanie 18
komórki przyszparkowe nie zawierają chloroplastów
prawda
Pytanie 19
Szparki są otwarte gdy:
wewnątrz komórki panuje niskie stężenie dwutlenku węgla
jest duże natężenie światła, ale komórki mają jednoczesnie wysoki turgor
Pytanie 20
Szparki są zamknięte, gdy:
powietrze jest suche
liść jest nagrzany
komórki skórki w wyniku stresu wywołanego suszą wydzielają kwas abscysynowy