Pytania i odpowiedzi

Budowa i rola szkieletu osiowego

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 7. Budowa czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 4301 razy
Pytanie 1
Jakie elementy wchodzą w skład szkieletu osiowego?
czaszka
Pytanie 2
Jak nazywają się otwory w przednich kościach czaszki, połączone z układem oddechowym?
zatoki
Pytanie 3
Zaznacz kości wchodzące w skład mózgoczaszki.
kość czołowa
kość klinowa
kość sitowa
kość skroniowa
Pytanie 4
Połącz element budowy czaszki z jego opisem.
żuchwa
jedyny ruchomy element czaszki
mózgoczaszka
tylna i górna część czaszki
trzewioczaszka
dolna i przednia część czaszki
szwy
nieruchome połączenie kości czaszki
ciemiączko
połączenie kości czaszki noworodków zbudowane ze sprężystej tkanki łącznej
Pytanie 5
Uszereguj odcinki kręgosłupa zaczynając od najbliższego głowy.
1
odcinek szyjny
2
odcinek piersiowy
3
odcinek lędźwiowy
4
odcinek krzyżowy
5
odcinek ogonowy
Pytanie 6
Połącz w pary odcinek kręgosłupa z ilością kręgów.
odcinek szyjny
7 kręgów
odcinek piersiowy
12 kręgów
odcinek lędźwiowy
5 kręgów
Pytanie 7
Zaznacz elementy wchodzące w skład kręgu.
trzon kręgu
łuk kręgu
wyrostki kręgu
Pytanie 8
Co łączy żebra z mostkiem?
tkanka chrzęstna
Pytanie 9
Połącz rodzaj żeber z ich ilością.
żebra wolne
2 pary
żebra rzekome
3 pary
żebra prawdziwe
7 par
Pytanie 10
Jakie narządy ochrania klatka piersiowa?
serce
płuca

Powiązane tematy

#klasa7 #klasa7biologia