Pytania i odpowiedzi

Mikołaj Kopernik - wielki astronom

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Życie i aktywność naukowa Mikołaja Kopernika
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 4112 razy
Pytanie 1
W jakim mieście urodził się Mikołaj Kopernik?
w Toruniu
Pytanie 2
W którym roku urodził się Mikołaj Kopernik?
w 1473 r.
Pytanie 3
Zaznacz miasta, w których studiował Mikołaj Kopernik.
Kraków
Padwa
Bolonia
Pytanie 4
Obroną którego zamku przed krzyżakami dowodził Mikołaj Kopernik?
w Olsztynie
Pytanie 5
Zaznacz dziedziny nauki, którymi poza astronomią zajmował się Mikołaj Kopernik.
ekonomia
matematyka
medycyna
Pytanie 6
Uzupełnij zdanie dotyczące odkryć Kopernika.
Mikołaj Kopernik zawarł swoje odkrycia astronomiczne w dziele pt.
O obrotach sfer niebieskich
. Jego odkrycia były sprzeczne z nauką kościoła w związku z czym w roku
1616
na wniosek papieża, dzieło Kopernika zostało wpisane na listę ksiąg zakazanych.
Pytanie 7
W którym z miast Kopernik prowadził swoje obserwacje nieba?
we Fromborku
Pytanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe.
Mikołaj Kopernik prowadził swoje obserwacje nieba przez ponad 25 lat.
Mikołaj Kopernik jest autorem traktatów z zakresu ekonomii.
Dzięki pracy Kopernika wiemy, że to Ziemia okrąża Słońce.
Pytanie 9
W którym roku zniesiono zakaz czytania i druku dzieła Mikołaja Kopernika?
w 1828 r.
Pytanie 10
W którym roku zmarł Mikołaj Kopernik?
w 1543 r.