Pytania i odpowiedzi

XVII wiek - stulecie wojen

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 5344 razy
Pytanie 1
W jakich latach toczyła się o wybrzeże Bałtyku wojna pomiędzy Polską a Szwecją?
1600 - 1611
Pytanie 2
Połącz datę z wydarzeniem.
bitwa pod Kircholmem
1605
oblężenie Jasnej Góry
1655
podpisanie pokoju w Oliwie
1660
bitwa pod Wiedniem
1683
Pytanie 3
W którym roku koronowano Jana III Sobieskiego na króla Polski?
w 1676 r.
Pytanie 4
Kim był wielki wezyr?
dowódcą wojsk tureckich
Pytanie 5
Atakowanie znienacka mniejszych oddziałów wrogiej armii nazywa się:
wojną podjazdową
Pytanie 6
Połącz osobę z wydarzeniem.
Augustyn Kordecki
obrona Jasnej Góry
Stefan Czarniecki
wojna ze Szwecją
Kara Mustafa
bitwa pod Wiedniem
Jan Karol Chodkiewicz
bitwa pod Kircholmem
Pytanie 7
Podaj ramy czasowe potopu szwedzkiego?
1655 - 1660
Pytanie 8
Co było najważniejszą częścią oręża husarii?
kopia
Pytanie 9
Jak liczna była turecka armia oblegająca Wiedeń?
około 100 tysięcy
Pytanie 10
Wymień konsekwencje wojen polski w XVII wieku.
utrata niektórych ziem Rzeczpospolitej
zniszczenie wielu miast i wsi na terenie Polski
masowy rabunek dóbr polskich przez najeźdźców
Pytanie 11
Z którymi państwami w XVII wieku Polska toczyła wojny?
Szwecja
Rosja
Turcja
Pytanie 12
Uzupełnij zdania dotyczące bitwy pod Wiedniem.
Bitwa pod Wiedniem rozegrała się
12 września
1683 roku. W jej wyniku licząca
25 tysięcy
żołnierzy armia polska pokonała znacznie liczniejsze siły tureckie. Dowódcą wojski polskich w tym konflikcie był
Jan III Sobieski
.