Pytania i odpowiedzi

Personality - osobowość - słówka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Dość łatwy test sprawdzający znajomość podstawowych słówek dotyczących osobowości człowieka - powodzenia;)
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 8134 razy
Pytanie 1
beztroski
carefree
Pytanie 2
chełpliwy
boastful
Pytanie 3
próżny
vain
Pytanie 4
buntowniczy
rebellious
Pytanie 5
sprytny
clever
Pytanie 6
bezlitosny
ruthless
Pytanie 7
nieporządny
messy
Pytanie 8
złośliwy
mean
Pytanie 9
zabawny
amusing
Pytanie 10
surowy
strict
Pytanie 11
odpowiedzialny
responsible
Pytanie 12
bystry
bright
Pytanie 13
współczujący
sympathetic
Pytanie 14
niezawodny
dependable
Pytanie 15
łatwowierny
gullible