Pytania i odpowiedzi

Japonia - symbol nowoczesnej gospodarki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania wiadomości z lekcji geografii dla klasy 8.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 7371 razy
Pytanie 1
Japonia jest krajem, w którym przeważa krajobraz:
górzysty
Pytanie 2
Melioracja terenów podmokłych, budowa sztucznych wysp i tarasowanie zboczy w Japonii to zabiegi mające na celu:
zwiększenie powierzchni użytkowej
Pytanie 3
Japonia jest krajem:
posiadającym bogate złoża surowców mineralnych
Pytanie 4
Ile wynosi średnia roczna ilość trzęsień ziemi w Japonii?
około 1,5 tysiąca
Pytanie 5
Katastrofy, które powstają w wyniku procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym nazywamy:
geozagrożeniami
Pytanie 6
Zaznacz prawidłowe zdania.
W Japonii znajduje się około 160 wulkanów z czego 40 jest czynne
Japonia leży na styku trzech płyt litosfery
Wiosną i jesienią Japonię nawiedzają tajfuny
Pytanie 7
Najwyższym szczytem Japonii jest:
Fudżi
Pytanie 8
Największą część japońskiej gospodarki stanowią:
usługi
Pytanie 9
Śmierć z przepracowania, wywołana niedoborami snu i olbrzymim stresem nazywana jest w Japonii:
karoshi
Pytanie 10
Zaznacz cechy charakterystyczne japońskich firm:
hierarchiczność
dyscyplina
nacisk na pracę zespołową
Pytanie 11
Które gałęzie rolnictwa są w Japonii najlepiej rozwinięte?
rybołóstwo
uprawa ryżu
uprawa owoców cytrusowych
Pytanie 12
Które z podanych firm pochodzą z Japonii?
Toyota
Sony
Pytanie 13
Jaką powierzchnię kraju zajmują grunty orne?
11%
Pytanie 14
Czym jest Shinkansen?
siecią szybkich kolei
Pytanie 15
Zaznacz cechy japońskiego rolnictwa.
nowoczesne
wydajne