Pytania i odpowiedzi

Odmienne i nieodmienne części mowy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sprawdź czy wiesz które z części mowy są odmienne a które nie.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 3105 razy
Pytanie 1
Czy SPÓJNIK jest częścią mowy odmienną czy nieodmienną?
nieodmienną
Pytanie 2
Czy CZASOWNIK jest częścią mowy odmienną czy nieodmienną?
odmienną
Pytanie 3
Czy WYKRZYKNIK jest częścią mowy odmienną czy nieodmienną?
nieodmienną
Pytanie 4
Czy PARTYKUŁA jest częścią mowy odmienną czy nieodmienną?
nieodmienną
Pytanie 5
Czy ZAIMEK jest częścią mowy odmienną czy nieodmienną?
odmienną
Pytanie 6
Czy PRZYIMEK jest częścią mowy odmienną czy nieodmienną?
nieodmienną
Pytanie 7
Czy LICZEBNIK jest częścią mowy odmienną czy nieodmienną?
odmienną
Pytanie 8
Czy PRZYMIOTNIK jest częścią mowy odmienną czy nieodmienną?
odmienną
Pytanie 9
Czy PRZYSŁÓWEK jest częścią mowy odmienną czy nieodmienną?
nieodmienną
Pytanie 10
Czy RZECZOWNIK jest częścią mowy odmienną czy nieodmienną?
odmienną

Powiązane tematy

#jezykpolski #czescimowy