Pytania i odpowiedzi

Klasa 4, dział 1 - Z historią na ty

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania ze znajomości działu "Z historią na ty" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 115225 razy
Pytanie 1
Źródła historyczne dzielimy na:
materialne i niematerialne
Pytanie 2
Naukowcy zajmujący się odkrywaniem ukrytych pod ziemią przedmiotów historycznych nazywają się:
archeologami
Pytanie 3
Opowieści z przeszłości, które zawierają elementy fikcyjne wplecione pomiędzy fakty historyczne to:
legendy
Pytanie 4
Nauka zajmująca się badaniem historii rodziny oraz więzi między jej członkami to:
genealogia
Pytanie 5
Obyczaje i zasady przekazywane z pokolenia na pokolenie nazywamy:
tradycją
Pytanie 6
Co z języka greckiego oznacza słowo patriotyzm?
umiłowanie ojczyzny
Pytanie 7
Źródłem informacji o naszych przodkach są najczęściej:
pamiątki rodzinne
Pytanie 8
Kraj w którym urodził się i dorastał człowiek i z którym łączy go bliska więź to:
ojczyzna
Pytanie 9
Czy każdy naród na świecie ma swoje państwo?
nie
Pytanie 10
Grupa ludzi mających to samo pochodzenie i zamieszkuje to samo terytorium to:
naród
Pytanie 11
Od jak dawna istnieje Polska?
od ponad 1000 lat
Pytanie 12
Które zdania są prawdziwe?
Wyróżniamy cztery epoki historyczne.
Prawda
Najdłużej trwającą epoką historyczną było średniowiecze.
Fałsz
Rok 1000 to X wiek.
Prawda
Rok 518 ro VI wiek.
Prawda
Pytanie 13
Jaka cyfra kryje się pod rzymskim zapisem - MCMXVIII?
1918
Pytanie 14
Którego dnia obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości?
11 listopada
Pytanie 15
Nauka zajmująca się ustalaniem kolejności wydarzeń to:
chronologia
Pytanie 16
Jeśli jakieś wydarzenie miało miejsce przed narodzinami Chrystusa, to jaki dopisek pozostawiamy po podaniu roku?
p.n.e.
Pytanie 17
Zaznacz zdania prawdziwe.
Jedna z najstarszych map świata powstała około 600 lat p.n.e. w Babilonie.
Prawda
Za początek współczesności uznaje się rok 1815.
Fałsz
Czerwony kolor na polskiej fladze symbolizuje odwagę i waleczność.
Prawda
Pytanie 18
W którym roku uchwalono Konstytucję 3 maja?
w 1791 r.
Pytanie 19
Kto jest autorem słów hymnu Polski?
Józef Wybicki
Pytanie 20
Czym zajmują się katrografowie?
tworzeniem map