Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 2 - Polacy podczas II Wojny Światowej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 2 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 8.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 30438 razy
Pytanie 1
Jaką nazwę nosiła hitlerowska operacja mająca na celu wyeliminowanie polskich elit?
Tannenberg
Pytanie 2
Podaj datę podpisania niemiecko-rosyjskiego traktatu o granicach i przyjaźni.
28 września 1939 r.
Pytanie 3
Czym była gadzinówka?
polską prasą podległą niemieckiemu okupantowi
Pytanie 4
Kot został wybrany na zarządcę Generalnej Gubernii?
Hans Frank
Pytanie 5
Połącz termin z jego definicją.
Łagier
ciężki obóz pracy przymusowej w ZSRR
Pawiak
warszawskie więzienie w którym Niemcy przetrzymywali, torturowali i mordowali Polaków
Stuthoff
niemiecki obóz koncentracyjny nieopodal Gdańska
Palmiry
polska wieś w której Niemcy dokonali masowego mordu ludności cywilnej
Pytanie 6
Na ile kategorii dzielono ludzi na niemieckiej liście narodowościowej tzw. "volksliście"?
cztery
Pytanie 7
Kiedy dokonano zbrodni katyńskiej przeprowadzonej przez ZSRR na inteligencji i oficerach polskich?
od kwietnia do maja 1940 r.
Pytanie 8
Ilu Polaków straciło życie w wyniku zbrodni katyńskiej?
około 22 tys.
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie prawdziwymi informacjami.
Po internowaniu polskich władz przebywających w
Rumunii
, ówczesny prezydent II RP
Ignacy Mościcki
wyznaczył na swojego następcę, Władysława Raczkiewicza. Złożył on przysięgę w dniu
30 września
1939 roku i tego samego dnia powołał
Władysława Sikorskiego
na stanowisko premiera.
Pytanie 10
Połącz oddziały polskich sił zbrojnych z ich dowódcami.
1. Samodzielna Brygada Spadochronowa
Stanisław Sosabowski
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
Stanisław Kopański
1. Dywizja Pancerna
Stanisław Maczek
2. Korpus Polskich Sił Zbrojnych
Władysław Anders
Pytanie 11
Które z wymienionych okrętów RP to łodzie podwodne?
Dzik
Sokół
Pytanie 12
Podaj datę podpisania układu Sikorski-Majski.
30 lipca 1941 r.
Pytanie 13
Jakie ustalenia zawierał podpisany układ Sikorski-Majski?
nawiązano polsko-sowieckie stosunki dyplomatyczne
utworzenie polskiej armii na terenach ZSRR
anulowanie postanowień paktu Ribentropp-Mołotow
ogłoszenie amnestii dla aresztowanych przez ZSRR polskich jeńców wojennych
Pytanie 14
Podaj datę śmierci generała Władysława Sikorskiego.
4 lipca 1943 r.
Pytanie 15
W czyjej armii służył niedźwiedź Wojtek?
Władysława Andersa
Pytanie 16
Połącz w pary wydarzenie z datą.
kapitulacja Warszawy
28 września 1939 r.
akcja "Kutschera"
1 lutego 1944 r.
powstanie w getcie warszawskim
kwiecień 1943 r.
wybuch powstania warszawskiego
1 sierpnia 1944 r.
powstanie KRN
1 stycznia 1944 r.
atak III Rzeszy na ZSRR
22 czerwca 1941 r.
Pytanie 17
Uzupełnij zdanie.
Jednym z pierwszych oddziałów partyzanckich na okupowanych terenach Polski był oddział majora
Henryka Dobrzańskiego
"Hubala". Oddział ten liczył około
300
osób i działał na terenach
kielecczyzny
. Przez długi czas żołnierze Hubala pozostawali nieuchwytni, jednak pod koniec
kwietnia 1940
roku ostatecznie udało się Niemcom wpaść na ich trop a podczas starcia
zabito
Hubala.
Pytanie 18
Zaznacz odpowiedzi prawidłowe.
Akcja "Burza" zorganizowana przez AK miała na głownie na celu przejęcie terenów okupowanej Polski z rąk niemieckich nim zrobią to Sowieci.
Pierwsze operacje akcji "Burza" odbyły się na Podolu i Wołyniu.
W wyniku walk powstania warszawskiego Niemcy stracili 16 tys. żołnierzy a ponad 9 tys. zostało rannych.
W wyniku walk powstania warszawskiego Polacy stracili 18 tys. powstańców a ponad 25 tys. zostało rannych.
Pytanie 19
Dlaczego Niemcy traktowali żołnierzy AK jak jeńców wojennych?
ponieważ wojska alianckie uznawały AK za wojska sojusznicze
Pytanie 20
Kto był przywódcą Krajowej Rady Narodowej?
Bolesław Bierut