Pytania i odpowiedzi

Klasa 5, dział 4 - Tkanki i organy roślinne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania ze znajomości działu "Tkanki i organy roślinne" z podręcznika Puls Życia
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 80550 razy
Pytanie 1
Komórki których tkanek mają zdolność do ciągłych podziałów?
twórczych
Pytanie 2
Połącz tkankę roślinną z jej typem:
okrywająca
korek
miękkiszowa
miękisz spichrzowy
przewodząca
łyko
wzmacniająca
twardzica
Pytanie 3
W których częściach rośliny występuje tkanka twórcza?
na szczycie łodygi
na końcu korzeni
Pytanie 4
Miazga występuje głównie u roślin:
wieloletnich
Pytanie 5
Która z tkanek zabezpiecza roślinę przed uszkodzeniami i utratą wody?
okrywająca
Pytanie 6
Kutykula to:
zewnętrzna warstwa okrywająca skórkę
Pytanie 7
Czy korek jest jest zbudowany z żywych komórek?
nie
Pytanie 8
Który miękisz magazynuje substancje pokarmowe i wodę?
spichrzowy
Pytanie 9
Miękisz posiadający dużą liczbę chloroplastów, odpowiedzialny za przeprowadzanie fotosyntezy znajduje się głównie w:
liściach
Pytanie 10
Miękisz powietrzny występuje u:
roślin wodnych
Pytanie 11
Zewnętrzne części nasion, pestek, łupin orzechów budują
komórki kamienne
Pytanie 12
Połącz typ tkanki wzmacniającej z elementami rośliny:
zwarcica
młode i szybko rosnące części roślin
twardzica
starsze i wyrośnięte części roślin
Pytanie 13
Zwarcica zbudowana jest z komórek:
żywych
Pytanie 14
Za transport wody i substancji pokarmowych wewnątrz rośliny odpowiadają:
wiązki przewodzące
Pytanie 15
Połącz rodzaj tkanki przewodzącej z budującymi je komórkami:
drewno
martwe komórki
łyko
żywe komórki
Pytanie 16
Rurki sitowe są elementem budulcowym wchodzącym w skład:
łyka
Pytanie 17
Siła ssąca liścia powoduje pobieranie wody z rośliny dzięki:
parowaniu wody
Pytanie 18
Na szczycie łodygi znajduje się:
pąk wierzchołkowy
Pytanie 19
System korzeniowy, w którym brakuje korzenia głównego i składa się on z wielu korzeni równorzędnych nazywamy
wiązkowym
Pytanie 20
Skórka, która pokrywa korzeń nazywana jest:
ryzodermą
Pytanie 21
Z ilu rodzajów komórek zbudowane jest drewno?
z czterech