Pytania i odpowiedzi

Klasa 5, dział 1 - Mapa polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdza znajomość działu "Mapa polski" dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 130400 razy
Pytanie 1
Na mapie hipsometrycznej niziny przedstawiamy kolorem:
zielonym
Pytanie 2
Na mapie hipsometrycznej wyżyny przedstawiamy kolorem:
żółtym
Pytanie 3
Co umożliwia określenie współrzędnych geograficznych danego punktu lub obszaru?
siatka kartograficzna
Pytanie 4
Umowny znak graficzny użyty na mapie lub planie, który informuje o lokalizacji oraz rodzaju danego obiektu lub zjawiska to:
sygnatura
Pytanie 5
1:20 000 to rodzaj skali
liczbowej
Pytanie 6
Jeśli punkt a od punktu b jest na mapie oddalony o 10 cm a skala mapy to 1:300 000 to odległość rzeczywista między punktami wynosi:
30 km
Pytanie 7
Linie łączące punkty o jednakowej temperaturze powietrza to:
izotermy
Pytanie 8
Wysokość danego punktu mierzona od poziomu morza to wysokość:
bezwzględna
Pytanie 9
O czym świadczą duże odległości między poziomicami na mapie:
i łagodnych stokach
Pytanie 10
Mapy przedstawiające niewielkie fragmenty terenu o skalach nie przekraczających 1:200 000 to mapy
topograficzne
Pytanie 11
Mapa gleb jest przykładem mapy:
mapy tematycznej
Pytanie 12
Która z map będzie zawierała więcej szczegółów terenu:
mapa w skali 1:50 000
Pytanie 13
Zbiór oznaczeń zawartych na mapie wraz z ich wyjaśnieniami to:
legenda
Pytanie 14
Jaka będzie skala liczbowa mapy jeśli jej skala mianowana to 1cm - 2km?
1:200 000
Pytanie 15
W jaki sposób na mapie przedstawia się obiekty, które są za małe żeby pokazać je w skali mapy?
za pomocą sygnatur
Pytanie 16
Izolinie przedstawiające temperaturę powietrza to:
izotermy