Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 1 - Środowisko przyrodnicze polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z działu "Środowisko przyrodnicze polski" dla klasy 7 szkoły podstawowej
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 94662 razy
Pytanie 1
W którym miejscu na Ziemi leży Polska?
na półkuli północnej i wschodniej
Pytanie 2
Rozciągłość południkowa Polski wynosi:
648 km
Pytanie 3
Rozciągłość równoleżnikowa Polski wynosi:
około 690 km
Pytanie 4
Jaki klimat panuje w Polsce?
umiarkowany ciepły
Pytanie 5
Z iloma państwami graniczy Polska?
z siedmioma
Pytanie 6
Z ilu województw składa się Polska?
z 16
Pytanie 7
Do gór zrębowych zaliczamy
Karkonosze
Pytanie 8
Kiedy po raz pierwszy wypiętrzyły się Sudety?
w paleozoiku
Pytanie 9
Najstarsze góry w Polsce to:
Góry Świętokrzyskie
Pytanie 10
Jaki typ ukształtowania terenu przeważa w Polsce?
niziny
Pytanie 11
Rzeźba terenu Polski występuje w postaci pasów:
równoleżnikowych
Pytanie 12
W okolicach Bełchatowa, Konina i Turoszowa wydobywa się:
węgiel brunatny
Pytanie 13
Największym jeziorem Polski
są Śniardwy
Pytanie 14
Czy zasolenie Bałtyku jest wysokie?
nie
Pytanie 15
Jakie gleby dominują w Polsce?
bielicowe i płowe
Pytanie 16
Jaki % kraju zajmują lasy?
około 30%
Pytanie 17
Zaznacz zwierzęta mieszkające w polskich lasach:
sarny
jelenie
łosie
żubry
wilki
rysie
Pytanie 18
Czy czarnoziemy są glebami dobrymi?
tak
Pytanie 19
Bogate złoża węgla, które znajdują się na Górnym Śląsku wykształciły się w okresie:
karbonu
Pytanie 20
Ułóż w kolejności proces formowania się węgla:
1
torf
2
węgiel brunatny
3
węgiel kamienny
Pytanie 21
Jakie wiatry przeważają w Polsce?
zachodnie