Pytania i odpowiedzi

W świecie mediów i informacji.

Pytanie 1
Wskaż czynniki napędzające globalizację.
Rozwój transportu międzynarodowego.
Rozprzestrzenianie się amerykańskiej popkultury.
Rozwój technologii i komunikacji.
Handel międzynarodowy.
Picture 0
Pytanie 2
Czy w Polsce firmy zobowiązane są prawnie do podawania składu produktów spożywczych?
Tak
Picture 1
Pytanie 3
Połącz w pary hasła reklamowe z funkcją, jaką pełnią.
"Już od lutego nowa, wspaniała promocja w sklepach XYZ!"
+
funkcja informacyjna
"Kup produkt XYZ już teraz!"
+
funkcja nakłaniająca
"1 sierpnia pamiętaj o weteranach powstania warszawskiego"
+
funkcja społeczna
+
Picture 2
Pytanie 4
Wskaż cechy świadomego konsumenta.
Zwraca uwagę na pochodzenie produktu i wspiera rodzimy biznes.
Przed zakupem produktu sprawdza jego skład i datę ważności.
Stara się dowiedzieć, które produktu są szkodliwe dla środowiska.
Picture 3
Pytanie 5
Kim są demaskatorzy ("whistleblowers")?
Ludźmi ujawniającymi nielegalne lub szkodliwe działania państw, firm i organizacji.
Picture 4
Pytanie 6
Czy za cyberprzemoc (nękanie kogoś przez internet) ponosi się w Polsce odpowiedzialność prawną?
Tak
Picture 5