Pytania i odpowiedzi

Anatomia człowieka 2

Pytanie 1
Jaskra objawia się:
okresowym zamazywaniem się obrazu, kolorowymi pierścieniami wokół źródel światła
Pytanie 2
Oznaczone numerem 2 to kubki smakowe odpowiedzialne za odczuwanie smaku:
kwaśnego
Picture 1
Pytanie 3
Osobie z grupą krwi AB możemy przetoczyć krew osoby z grupą krwi..., a osobie z grupą krwi A możemy przetoczyć krew osoby z grupą krwi ....
0, 0
Pytanie 4
Z prawej komory krew tłoczona jest do:
pnia płucnego
Pytanie 5
Idealne ciśnienie krwi wynosi:
120/80
Pytanie 6
Sieć dziwna jest siecią:
tętniczo - tętniczą
Pytanie 7
Do aparatu ochronnego oka należą:
spojówka
powieki
brwi
rzęsy
Pytanie 8
Prawidłowy mocz ostateczny powinien:
mieć słomkowy lub jasnosłomkowy kolor
nie mieć cukru
mieć odczyn kwaśny lub obojętny
Pytanie 9
Zawiązki wszystkich narządów wykształcają się w:
I trymestrze
Pytanie 10
Krętek blady wywołuje:
kiłę
Pytanie 11
Obszarem siatkówki zbudowanym tylko z czopków, stanowiącym miejsce najostrzejszego widzenia jest:
plamka żółta
Pytanie 12
Do opon mózgowo - rdzeniowych należy:
opona pajęcza
opona twarda
opona miękka
Pytanie 13
Nerwów czaszkowych jest:
12 par

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.