Pytania i odpowiedzi

Żona modna - test znajomości lektury

Pytanie 1
Jak ma na imię główny bohater satyry?
Piotr
Pytanie 2
Co w ramach posagu wniosła żona głównego bohatera?
cztery wsie
Pytanie 3
Jak miała na imię wybranka serca głównego bohatera?
Filidy
Pytanie 4
Według intercyzy pod panna młoda na wypadek choroby ma trafić do stolicy pod opiekę:
Francuzki
Pytanie 5
Podczas wyprowadzki do posiadłości Piotra, jego żona zażyczyła sobie karety:
na resorach
Pytanie 6
Jakiego ptaka zabrała ze sobą Filida?
kanarka
Pytanie 7
Jaki zwrot wypowiedziany przez Piotra w karecie oburzył Filidę i uznała go za prostacki?
Moje serce!
Pytanie 8
Na ilu gości Filida chciała mieć salę jadalną?
czterdziestu
Pytanie 9
Ile zajęło pannie młodej przemeblowanie całej posiadłości?
dwa tygodnie
Pytanie 10
Kto wypił stare wino Piotra?
adiutant
Pytanie 11
Po spaleniu stodoły Piotr zarzuca żonie:
zbytni ekspens
Pytanie 12
Pod wpływem zaistniałych zdarzeń Piotr postanawia:
wyjechać do miasta