Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 4 - Człowiek i środowisko

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z Biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej z działu 4 - "Człowiek i środowisko"
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 2256 razy
Pytanie 1
Czy zanieczyszczenie środowiska spowodowane jest tylko i wyłącznie działalnością człowieka?
nie
Pytanie 2
Kwaśne opady spowodowane są zanieczyszczeniem atmosfery poprzez związki:
tlenu i siarki
tlenu i azotu
Pytanie 3
W ilu stopniowej skali mierzy się czystość wód?
pięciostopniowej
Pytanie 4
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód słodkich są:
ścieki
Pytanie 5
Smog powstaje w wyniku połączenia
zanieczyszczeń i mgły
Pytanie 6
Przyporządkuj czynnik do skutków jego występowania.
dziura ozonowa
brak ochrony przed szkodliwym promieniowaniem
smog
astma, nowotwory
globalne ocieplenie
gwałtowne zjawiska pogodowe, susze, powodzie
skażenie wód metalami ciężkimi
choroby roślin i zwierząt
zanieczyszczenie termiczne wód
zmniejszenie ilości rozpuszczonego w wodzie tlenu
osuszanie terenów podmokłych
zahamowanie wzrostu roślin
nadmierne nawożenie gleb
zasolenie i zakwaszenie gleby
stosowanie monokultur
wyjałowienie gleby
Pytanie 7
Duży ssak wymarły w Europie w XVII wieku to:
Tur leśny
Pytanie 8
Które działania człowieka, które wpływają negatywnie na atmosferę?
wycinanie lasów
spalanie surowców energetycznych
rozwój motoryzacji
Pytanie 9
Gazy cieplarniane to:
para wodna
dwutlenek węgla
metan
Pytanie 10
Rozmaitość gatunków występujących w ekosystemie określamy mianem
różnorodności gatunkowej
Pytanie 11
Wybierz elektrownie, które wykorzystują odnawialne źródła energii.
elektrownia wodna
elektrownia wiatrowa
elektrownia słoneczna
elektrownia geotermiczna
Pytanie 12
Oleje, smary i sole metali ciężkich (np. rtęci, kadmu, ołowiu) wchodzą w skład ścieków
przemysłowych
Pytanie 13
Który kontynent cechuje niewielka różnorodność ekosystemowa?
Antarktydę
Pytanie 14
Jaki obszar Polski zajmują lasy?
około 30%
Pytanie 15
Jakie gatunki cechuje wysoka różnorodność genetyczna?
Są to gatunki
występujące pospolicie
w środowisku.
Pytanie 16
Cechą ekosystemów górskich jest:
różnorodność biologiczna uwarunkowana wysokością nad poziomem morza
Pytanie 17
Czy polska jest krajem o dużej różnorodności biologicznej?
tak
Pytanie 18
Czym są rośliny wyższe?
roślinami o wykształconych organach
Pytanie 19
Kiedy miało miejsce największe w historii Ziemi wymieranie gatunków?
Największe wymieranie gatunków rozpoczęło się
250
milionów lat temu a w jego wyniku z powierzchni Ziemi znikło około
90%
gatunków.
Pytanie 20
Opisz sytuację parków narodowych w Polsce.
W Polsce znajdują się
23
parki narodowe o łącznej powierzchni ponad
300 000
hektarów. Ochroną ścisłą jest objęte
21%
ich powierzchni.
Pytanie 21
Największym parkiem narodowym w Polsce jest:
Biebrzański Park Narodowy
Pytanie 22
Dąb Bartek to przykład:
pomnika przyrody
Pytanie 23
Czy częściowa ochrona gatunkowa zezwala na gospodarcze wykorzystywanie organizmów?
tak, ale tylko zgodnie z ustalonymi przepisami
Pytanie 24
Różnorodność genetyczna populacji ma wpływ na:
jej zdolność do przystosowania się do zmian warunków środowiskowych
Pytanie 25
Sukcesja ma wpływ na:
zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemu
Pytanie 26
Nadmiar ścieków i nawozów spływających do wód powoduje:
zakwity wód