Pytania i odpowiedzi

Biologia klasa 8, dział 3 - Ekologia

Pytanie 1
Celem ochrony przyrody jest
zachowanie środowiska naturalnego
Pytanie 2
Zaznacz formy ochrony przyrody
parki narodowe
pomniki przyrody
rezerwaty przyrody
Pytanie 3
Każda populacja ma własny, niepowtarzalny zestaw genów, który nazywamy:
pulą genową
Pytanie 4
Uszereguj elementy środowiska zaczynając od najniższego:
1. osobnik
2. populacja
3. ekosystem
4. krajobraz ekologiczny
5. biosfera
Pytanie 5
Przyrostem naturalnym nazywamy
różnicę między rozrodczością i śmiertelnością
Pytanie 6
Czym są organizmy wskaźnikowe
organizmy bytujące wyłącznie w określonym środowisku
Pytanie 7
Które rozmieszczenie populacji występuje najrzadziej?
równomierne
Pytanie 8
Organizmy rozkładające martwą materię organiczna nazywamy
destruentami
Pytanie 9
Nieożywioną część przyrody nazywamy:
biotopem
Pytanie 10
Mutualizm jest działaniem:
nieantagonistycznym
Pytanie 11
Imigracja to:
przyłączanie się osobników do nowych grup
Pytanie 12
Rozmaitość form życia występujących na Ziemi to
różnorodnośc biologiczna
Pytanie 13
Uporządkuj elementy cyklu krążenia materii w środowisku
1. podłoże
2. rośliny
3. zwierzęta
4. destruenci
Pytanie 14
W wyniku przepływu energii w ekosystemach na każdym poziomie pokarmowym część energii ulega
rozproszeniu
Pytanie 15
Który z wymienionych organizmów jest pasożytem zewnętrznym?
pchła
Pytanie 16
Biocenoza i Biotop składają się na:
ekosystem