Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 2 - Ewolucja życia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej z działu 2 - "Ewolucja Życia"
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 34142 razy
Pytanie 1
Mechanizm, dzięki któremu przetrwają i wydadzą płodne potomstwo tylko te osobniki, które są najlepiej przystosowane do zmian nazywamy
doborem naturalnym
Pytanie 2
Proces, w wyniku którego udało się człowiekowi wyhodować np. bydło o zwiększonej masie czy produkcji mleka to:
dobór sztuczny
Pytanie 3
Rekin i wieloryb to przykłady:
konwergencji
Pytanie 4
Struktury analogiczne i homologiczne to:
pośrednie dowody ewolucji
Pytanie 5
Według założen syntetycznego neodarwiniznmu podstawą procesów ewolucyjnych jest zmienność mutacyjna.
prawda
Pytanie 6
Autorem podstawowych praw dziedziczenia jest:
Gregor Mendel
Pytanie 7
Do bezpośrednich dowodów ewolucji zaliczamy:
skamieniałości
formy pośrednie
żywe skamieniałości
Pytanie 8
Czym jest ewolucja?
Jest to
stopniowy
i
ciągły
proces, w wyniku którego
powstają nowe
gatunki.
Pytanie 9
Konwergencja to
Upodobnianie się cech budowy niespokrewnionych organizmów żyjących w zbliżonych środowiskach
Pytanie 10
W którym roku Karol Darwin opublikował swoje dzieło "O powstawaniu gatunków"?
1859 r.
Pytanie 11
Skrzydła motyla,nietoperza,mewy,dinozaura to narządy...
analogiczne
Pytanie 12
Połącz w pary organizmy z ich opisem.
Tiktaalik
pradawna forma pośrednia pomiędzy rybą a płazem
Ichtiostega
pierwszy płaz z dobrze wykształconymi kończynami
Archeopteryx
forma przejściowa pomiędzy gadami a ptakami
Latimeria
żywa skamieniałość, przedstawiciel trzonopłetwych
Pytanie 13
Zmienność genetyczna gatunku polega na tym, że
osobniki jednego gatunku różnią się od siebie
Pytanie 14
Koprolity to
skameniałe odchody
Pytanie 15
Pojemność mózgoczaszki człowieka wynosi ok
ok 1350 cm³
Pytanie 16
Ślady i szczątki zachowane w osadach skorupy ziemskiej to:
skamieniałości
Pytanie 17
Organizmy, które były formami pośrednimi pomiędzy dwiema grupami systematycznymi to:
ogniwa pośrednie
Pytanie 18
Pojedyncze gatunki, które przetrwały mimo że inne z tej grupy dawno wymarły to:
relikty
Pytanie 19
Przykładem jakich narządów jest wyrostek robaczkowy u człowieka:
narządy szczątkowe
Pytanie 20
Jak nazywamy podobieństwo budowy komórek, tkanek i narządów w poszczególnych królestwach organizmów?
jednością planu budowy