Pytania i odpowiedzi

Buszujący w zbożu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test znajomości lektury "Buszujący w zbożu" Jeroma Davida Salingera
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2165 razy
Pytanie 1
Gdzie rozgrywa się akcja utworu?
w Nowym Jorku
Pytanie 2
Jaki sport uprawiał Holden?
szermierkę
Pytanie 3
O czym Holden rozmawiał z profesorem Spencerem?
o wyrzuceniu go ze szkoły
Pytanie 4
Jak miał na imię nieżyjący brat Holdena?
Alik
Pytanie 5
Po przyjeździe do Nowego Jorku Holden udał się do:
hotelu
Pytanie 6
Jaką kwotę przekazał Holden siostrom zakonnym jako ofiarę?
10 dolarów
Pytanie 7
Jaki przedmiot otrzymała od Holdena Phoebe?
dżokejkę
Pytanie 8
Kim był pan Antolini?
nauczycielem
Pytanie 9
Bohater będąc w muzeum spotkał dwóch chłopców, którzy bardzo chcieli obejrzeć
mumie
Pytanie 10
Czym zajmował się starszy brat Holdena - D.B.
pisał scenariusze do Hollywood