Pytania i odpowiedzi

Osobowość człowieka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 1 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2076 razy
Pytanie 1
Ogół cech człowieka ujawniających się w jego przekonaniach, postawach moralnych i postępowaniu to
charakter
Pytanie 2
Hipokrates twierdził, że można wyróżnić cztery rodzaje temperamentu. Połącz ich nazwę z opisem
sangwiniczny
aktywny i wesoły
flegmatyczny
apatyczny i ospały
melancholiczny
zadumany i smutny
choleryczny
pobudliwy i nerwowy
Pytanie 3
Kto głosił pogląd, że typ osobowości człowieka zależy od tego, w której kolejności przyszedł na świat w swojej rodzinie
Frank Sulloway
Pytanie 4
Zaznacz elementy składowe modelu wielkiej piątki
ekstrawersja
Pytanie 5
Z ilu części według Zygmunta Freuda składa się osobowość?
trzech
Pytanie 6
Stosunek danej osoby do pewnych ludzi, przedmiotów, zjawisk i poglądów to:
postawy
Pytanie 7
Połącz jedną z klasycznych teorii osobowości z jej cechą
społeczno-poznawcza
skłonność do uczenia się
humanistyczna
samorealizacja, rozwój
psychodynamiczna
archetypy, siły wewnętrzne
Pytanie 8
Przyjmowanie postaw prezentowanych przez innych nazywamy:
konformizmem
Pytanie 9
Silne uczucia, którym towarzyszy stan pobudzenia oraz specyficzne reakcje u formy ekspresji to:
emocje
Pytanie 10
Czy inteligencja emocjonalna pomaga w panowaniu nad emocjami?
tak