Pytania i odpowiedzi

Człowiek istotą społeczną

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 1 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 4324 razy
Pytanie 1
Reprezentowanie określonych postaw i zachowań w kontaktach z innymi ludźmi nazywamy:
rolą społeczną
Pytanie 2
Statusem społecznym nazywamy
miejscem jednostki zajmowanym w zbiorowości
Pytanie 3
Jak możemy podzielić statusy społeczne jednostki
na przypisane i osiągane
Pytanie 4
Nietrwałe skupisko ludzkie funkcjonujące w określonym miejscu i czasie to
zbiorowość społeczna
Pytanie 5
Zaznacz cechy grup społecznych
wspólne cele i interesy
współpraca
wyodrębniona struktura
tożsamość
Pytanie 6
Partia polityczna jest przykładem
formalnej grupy społecznej
Pytanie 7
Uszereguj elementy piramidy Maslowa zaczynając od potrzeb wyższego rzędu
1
duchowe
2
samorealizacji
3
uznania i szacunku
4
przynależności
5
bezpieczeństwa
6
naturalne
Pytanie 8
Co decyduje o spójności grupy społecznej?
zaufanie, wzajemność i pomoc
Pytanie 9
Czy duża spójność grupy może mieć negatywne konsekwencje?
tak
Pytanie 10
Połącz w pary formy życia społecznego wraz z ich trwałością
zbiorowość społeczna
nietrwała
społeczność
średnio trwała
społeczeństwo
trwała