Pytania i odpowiedzi

Biologia klasa 7, dział 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Aparat ruchu, test z rozdziału 2 podręcznika "Nowa Era"
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 18653 razy
Pytanie 1
Aparat ruchu składa się z:
szkieletu i mięśni szkieletowych
z kręgosłupa, czaszki i kończyn
Pytanie 2
Zaznacz elementy które wyróżniamy w szkielecie.
szkielet osiowy
szkielet kończyn
szkielet obręczy
Pytanie 3
Klatka piersiowa, kręgosłup i czaszka zaliczamy do
szkieletu osiowego
Pytanie 4
Szkielet kończyn łączy się ze szkieletem osiowym za pomocą:
szkieletu obręczy
Pytanie 5
Z ilu kości składa się szkielet dorosłego człowieka?
206
Pytanie 6
Jaka jest najdłuższa kość szkieletu?
kość udowa
Pytanie 7
Kości kręgosłupa połączone tkanką chrzęstną to:
kręgi
Pytanie 8
Z ilu odcinków składa się kręgosłup?
z pięciu
Pytanie 9
Jakie wyróżniamy rodzaje żeber?
prawdziwe
rzekome
wolne
Pytanie 10
Z ilu kręgów składa się odcinek szyjny kręgosłupa?
z 7 kręgów
Pytanie 11
Z ilu kręgów składa się odcinek piersiowy kręgosłupa?
z 12 kręgów
Pytanie 12
Z ilu kręgów składa się odcinek lędźwiowy kręgosłupa?
z 5 kręgów
Pytanie 13
Z ilu kręgów składa się odcinek krzyżowy kręgosłupa?
z 5 kręgów
Pytanie 14
W jaki sposób kończyny połączone są ze szkieletem osiowym?
za pomocą obręczy
Pytanie 15
Z jakich kości składa się obręcz barkowa?
z 2 obojczyków i 2 łopatek
Pytanie 16
Kończyna górna składa się z:
ręki
przedramienia
ramienia
Pytanie 17
Kończyna dola składa się z:
uda
podudzia
stopy
Pytanie 18
Rzepka jest kością:
płaską
Pytanie 19
Błona okrywająca całą kość to
okostna
Pytanie 20
Nasada kości składa się głównie z
istoty gąbczastej
Pytanie 21
Miękka tkanka znajdująca się wewnątrz kości to:
szpik kostny
Pytanie 22
Jaki rodzaj mięśni odpowiada za poruszanie kończynami?
mięśnie szkieletowe
Pytanie 23
Mięsień trójgłowy ramienia to inaczej
triceps
Pytanie 24
Za pomocą czego mięśnie przymocowane są do kości?
za pomocą ścięgien
Pytanie 25
Ile rodzajów tkanki mięśniowej występuje w organizmie?
trzy