Powtórzenie: Zesdjęciolistyka2016(2015)

Biografia, powtórzenie. 128 pytań.

1. Typowym objawem klinicznym przewlekłego,ale nie wysiękowego zapalenia ucha środkowego jest
przetrwały ubytek błony bębenkowej
2. Powikłaniem wewnątrzskroniowym zapalenia ucha środkowego nie jest: 1. usznopochodne porażenie n. twarzowego 2. ropień możdżku 3. ograniczone zapalenie błędnika 4. zapalenie piramidy kości skroniowej 5. ropień mozgu
2,5
Powikłaniem wewnątrzskroniowym zapalenia ucha środkowego jest: 1. usznopochodne porażenie nerwu twarzowego 2. ropień zewnątrzoponowy 3. ograniczone zapalenie błędnika 4. zapalenie piramidy kości skroniowej
1,3,4
3.Tylno górna kostna ściana przewodu słuchowego zewnętrznego graniczy z
jamą sutkową
4. Przednio dolna ściana przedowu słuchowego zewnętrznego graniczy z
ślinianką przyuszną
4. Unerwienie czuciowe ucha wewnętrznego pochodzi z: 1. Nerwu trojdzielnego 2. Splotu szyjnego 3. Nerwu twarzowego 4. Nerwu błędnego
żadne
.Unerwienie czuciowe ucha zewnętrznego pochodzi z: 1.Nerwu trojdzielnego 2.Splotu szyjnego 3.Nerwu twarzowego 4.Nerwu błędnego
1,2,3,4
5. Wyciek krwisty z ucha nie występuje: 1. po urazach ucha 2. w krwotoczno-pęcherzowym zapaleniu błony bębenkowej 3. wysiękowym zapaleniu ucha 4. w nerwiaku słuchowym 5. w nowotworach złośliwych ucha środkowego i przewodu słuchowego zewnętrznego
3,4
6. Nerw bębenkowy jest gałęzia parasympatyczną odchodzącą od
nerwu językowo-gardłowego
Urazy bezpośrednie błony bębenkowej powstają w wyniku 1. Urazu podczas oczyszczania ucha 2. Pęknięcia blizny błony bębenkowej podczas nurkowania 3. Uderzenia w ucho otwartą dłonią 4. Oparzenia chemicznego
1,2,4
urazy pośrednie błony bębenkowej powstają w wyniku
uderzenia w ucho otwartą dłonią (tzw luj ogłuszacz)
U chorego z niedosłuchem typu przewodzeniowego proba Rinnego będzie ujemna (1), gdyż przewodnictwo powietrzne jest dłuższe od przewodnictwa kostnego (2).
twierdzenie 1 prawdziwe, przesłanka 2 fałszywa
U chorego z niedosłuchem typu przewodzeniowego ubytek słuchu wyrażony w dB dla przewodnictwa powietrznego jest mniejszy niż dla przewodnictwa kostnego (1), a odległość pomiędzy krzywą progową dla przewodnictwa powietrznego i kostnego określa wielkość rezerwy ślimakowej (2)
1 fałszywe, 2 prawdziwe
Otoemisja akustyczna ma zastosowanie w
wszystkie
Obiektywnymi metodami badania słuchu nie są: 1. Otoemisja akustyczna 2. Audiometria progowa tonalna 3. Audiometria mowy 4. Audiometria impedancyjna 5. Zapis biopotencjałow z drogi słuchowej
2,3
Obiektywnymi metodami badania słuchu są: 1. otoemisja akustyczna 2. audiometria progowa tonalna 3. audiometria mowy 4. audiometria impedancyjna 5. zapis biopotencjałow z drogi słuchowej
1,4,5
Tympanogram typu A stwierdza się w przypadku
otosklerozy
Ujemne ciśnienie w uchu środkowym świadczy o
upośledzeniu drożności trąbki słuchowej
15. Podaj prawidłowe rozpoznanie. Chory lat 40. Podaje w wywiadzie wycieki z ucha od 10 lat, narastające upośledzenie słuchu. W badaniu otoskopowym stwierdza się perforację epitympanalną, część napięta błony bębenkowej zachowana. Poprzez perforacje widoczne białe łuski i masy. Badanie audiometryczne wykazuje niedosłuch typu przewodnictwa
perlakowe zapalenie ucha środkowego
16. Załamek Carharta, czyli obniżenie krzywej przewodnictwa kostnego (1) dla częstotliwości 2000 Hz (2) jest charakterystyczny dla choroby Meniera (3)
1,2

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.