Pytania i odpowiedzi

Olimpiada Wiedzy o Afryce testy - etap okręgowy

Pytanie 1
Jaki tytuł nosił pierwszy historyczny dziennik nawigacyjny?
Periplus
Pytanie 2
Kto zajął i zniszczył dawną stolicę Kuszytów, Napatę?
Petroniusz
Pytanie 3
W którym roku król Kuszu, Pi-anchi dokończył dzieła podboju Egiptu?
725 p.n.e.
Pytanie 4
W jakiej postaci był przedstawiany Melkart tyryjski, fenicjański „przodek” królewskiej dynastii Kartaginy? a) byka; b) barana; c) kruka
byka
Pytanie 5
Gdzie i kiedy została sporządzona mapa Fra Mauro, jedna z pierwszych, na których zaznaczone były południowe granice Afryki?
w XV w. w Wenecji.
Pytanie 6
Jakie miasto było stolicą Songhaju?
Gao
Pytanie 7
Kto napisał ogłoszone w 1655 r. dzieło Tarich es Sudan, na którego treść składa się m.in. zwarta kronika sudańskich królestw?
Abderrahman es Sadi
Pytanie 8
Plemiona Gidar, Mafa, Mofu, Daba, Tupuri, Giziga, Kapsiki, Mundang, Fali, Gude, Bana, Mambaj, Bata i Ndżen to plemiona tworzące grupę:
Kirdi
Pytanie 9
Współcześni Dinka z Nuerami stanowili w tym kraju trzon opozycji przeciwstawiającej się dominacji arabskiej lub zarabizowanej północy. O jakim kraju mowa?
Sudan
Pytanie 10
Współcześnie około połowy tego kraju stanowi ludność Ambo. Jest to:
Namibia
Pytanie 11
Sererowie uchodzą za:
zamiłowanych rolników
Pytanie 12
W jakim kraju (oprócz Rwandy) możemy spotkać ludy Tutsi, Hutu, Twa?
w Burundii
Pytanie 13
Cechą charakterystyczną społecznej struktury Pigmejów jest:
brak organizacji plemiennej
Pytanie 14
Kikuju czczoną przez siebie górę Kenia nazywają Kere-Njaga, czyli:
Góra Tajemnicy
Pytanie 15
Co według mitologii Dinków spowodowało rozdzielenie nieba i ziemi?
zachłanność kobiety imieniem Abuk

Pokrewne tematy

#oza #afryka #olimpiada #wiedzy #uksw

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.