Pytania i odpowiedzi

Anatomia - kończyna górna i dolna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. I i II termin plus kilka innych pytań z baz
Ilość pytań: 210 Rozwiązywany: 32670 razy
Pytanie 1
Arteria brachialis biegnie:
z n. medianus
w sulcus bicipitis medialis
oddaje a. profunda brachii
Pytanie 2
Kanał przyśrodkowy kostki:
zawiera ścięgno mięśnia zginacza długiego palców
zawiera nervus tibialis
zawiera arteria tibialis posterior
Pytanie 3
Staw siodełkowy:
zachowuje się jak elipsoidalny
carpometacarpalis pollicis
umożliwia odwodzenie
Pytanie 4
Objawy porażenia n. medianus to:
zaburzenia czynnego nawracania przedramienia
niemożność zgięcia i przeciwstawienia kciuka
Pytanie 5
Otwór trójboczny (foramen axillare mediale) zawiera:
naczynia chłonne
a. circumflexa scapulae
coś o żyłach - naczynia żylne towarzyszące
Pytanie 6
Tętnica ramienna:
biegnie z n. pośrodkowym (n.medianus)
oddaje gałąź a. profunda brachii
Pytanie 7
Dno fossa poplitea tworzy:
m. popliteus
facies poplitea femoris
Pytanie 8
42-letni kamieniarz pracuje długo na kolanach. Potyka się o krawężnik, przewraca na drodze, potyka o próg domu. Jaki nerw uległ uszkodzeniu?
ulega najczęściej uszkodzeniu przy główce strzałki
nerw ten unerwia częściowo mięśnie przednie goleni
nerw ten unerwia grupę boczną mięśni goleni
Pytanie 9
Student, po suto zakrapianym grillu, zasnął na ławce przed akademikiem, z przewieszoną przez ławkę ręką, na której opierał głowę. Objaw: opadanie ręki. Nerw, który uległ uszkodzeniu:
jest nerwem mieszanym
oddaje gałęzie skórne na przedramieniu
to n. radialis
Pytanie 10
Nervus ulnaris:
przebiega z arteria ulnaris pod mięśniem zginaczem nadgarstka łokciowym
unerwia skórnie brzeg przyśrodkowy ręki
Pytanie 11
W canalis malleolaris medialis biegnie:
arteria tibialis posterior
m. flexor hallucis longus
n. tibialis
m. tibialis posterior
Pytanie 12
Vena saphena parva przechodzi w:
v. poplitea
Pytanie 13
Tętno badamy na:
a. dorsalis pedis
a. tibialis posterior
Pytanie 14
Do gałęzi ściennych a. iliaca interna należą:
a. obturatoria
a. lumbalis lateralis
Pytanie 15
Staw talocruralis:
panewkę tworzy facies articularis malleoli medialis
panewkę tworzy facies articularis malleoli lateralis
panewkę tworzy facies articularis interior tibiae
główkę tworzy trochlea tali
Pytanie 16
Palpacyjnie możemy wyczuć:
tuberculum dorsale radii
processus styloideus radii
processus coracoideus
Pytanie 17
Do więzadeł articulatio acromioclavicularis należy:
ligamentum conoideum
ligamentum acriomoclaviculare
ligamentum trapezoideum
Pytanie 18
Oceń poprawność twierdzeń:
skórę powierzchni grzbietowej reki zaopatrują nerwy ulnaris i radialis
powierzchnię tylną ramienia zaopatruje n. radialis
skórę brzegu przyśrodkowego ręki unerwia n. ulnaris
Pytanie 19
Oceń poprawność zestawień mięsień - nerw:
m. flexor carpi ulnaris - n. ulnaris
m. flexor pollicis longus - n. medianus
m. triceps - n. radialis
Pytanie 20
Ruch obrotowy łopatki z uniesieniem jej do góry umożliwiają:
m. serratus anterior
m. trapezius
m. levator scapulae