Zdrowie Publiczne

Powtórzenie ze zdrowia publicznego

Uczelnie wyższe, powtórzenie. 130 pytań.

Wśród głównych przyczyn zgonów w Europie dominują zgony z powodu:
choroby niedokrwiennej serca
Badanie przesiewowe nie jest uzasadnione w przypadku choroby, która:
jest chorobą rzadko występującą w populacji
Potencjalnie utracone lata życia (PYLL) w populacji są wartością uwzględniającą:
sumę utraconych lat życia wskutek przedwczesnego zgonu
Wskaż zdanie prawdziwe:
przyrost naturalny nie ma nic wspólnego z ruchami migracyjnymi ludności
przyrost naturalny nie ma wpływu na wymiar oczekiwanych potrzeb zdrowotnych
Obserwowane różnice pomiędzy standaryzowanym współczynnikiem zgonów z powodu itp. urazów i zatruć w krajach afrykańskich i europejskich da się wyjaśnić m.in.:
dostępnością i jakością infrastruktury medycznej
Do zadań PIS należy:
nadzór nad realizacją szczepień ochronnych
Warunkiem dyskwalifikującym metodę badania dla jej stosowania jako testu przesiewowego jest:
zdolność do przewidywania pozytywnych rozpoznań
8. Która z poniżej wymienionych miar zdrowia populacji najbardziej nadaje się do oceny ryzyka zakażeń wirusem hepatotropowym typu A:
zapadalność
Działanie takie jak: ograniczenie spożycia mięsa czerwonego, zaprzestanie palenia tytoniu, redukcja masy ciała, są przykładem:
profilaktyki podstawowej w odniesieniu do chorób nowotworowych
Dłuższe przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w podkarpackim w porównaniu do łódzkiego można wyjaśnić głównie:
poprawą promocji zdrowia
11. Modyfikowalnym czynnikiem ryzyka cukrzycy nie jest:
płeć
Jednym z 1. dokumentów, w którym zawarto kierunki działań promocji zdrowia jest:
Karta Ottawska
Jednym z celów operacyjnych NPZ 16-20 jest ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki’ Cel ten powinien być realizowany poprzez:
działania ministrów właściwych resortów
Celem zdrowia publicznego jest m.in monitorowanie stanu zdrowia oraz określanie potrzeb zdrowotnych ludności. Najlepiej realizować te działania poprzez:
analizę dostępnych danych epidemiologicznych, demograficznych, ekonomicznych i innych oraz ocenę ich czasowego i terytorialnego zróżnicowania
15. Model ochrony zdrowia funkcjonujący aktualnie w PL jest modelem:
ubezpieczeniowo-budżetowym
16. Na szczycie piramidy potrzeb Maslowa znajdują się:
samorealizacji
17. Wprowadzenie nakazu zapinania pasów w samochodzie należy zaliczyć do działań sprzyjających poprawie zdrowia populacji i ma znamiona profilaktyki:
podstawowej
Która z poniżej wymienionych działań nie są zaliczane do działań zdrowia publicznego?
indywidualne leczenie pacjentów
19. Które z poniżej wymienionych do profilaktyka 3. stopnia?
zapobieganie powikłaniom cukrzycy typu 2
rehabilitacja chorych z cukrzycą po amputacji kończyny
Koncepcja pól zdrowia Lalonda nie uwzględnia:
migracji ludności

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.