Pytania i odpowiedzi

PSSC

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. EITI PSSC MGR
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 1685 razy
Pytanie 1
Etapem projektu systemu najbardziej wpływającym na jego parametry jest:
podział HW/SW
Pytanie 2
Na etapie integracji systemu najbardziej typowym działaniem jest:
usuwanie błędów oprogramowania
Pytanie 3
W projektowaniu IP-based
wykorzystujemy bloki hard IP
Pytanie 4
W projektach platform-based:
można implementować dowolną architekturę
Pytanie 5
Największą wadą projektowania systemowego jest
mała wydajność systemu (moc i szybkość)
Pytanie 6
SoC zapewnia:
mniejszy koszt projektu
Pytanie 7
Układy NoC są alternatywa dla:
układów rekonfigurowalnych
Pytanie 8
Główną zaleta modelowania systemowego jest
szybkość symulacji
Pytanie 9
Językiem modelowania systemu nie jest:
C++
Pytanie 10
Przy użyciu języka PSL możliwe jest przeprowadzenie
weryfikacji formalnej
Pytanie 11
W programie CtoS synteza z poziomu TLM:
jest możliwa dla standardu TLM 1.0 z pewnymi ograniczeniami
Pytanie 12
Opakowania (wrappers) tworzone w trakcie syntezy modelu TLM są typowe dla:
projektowania correspondense-based
Pytanie 13
Proces cthread w SystemC służy do modelowania:
logiki synchronicznej
Pytanie 14
Projektowanie na poziomie TLM dotyczy
przepływu danych
Pytanie 15
Gniazda (sockets) w TLM służą do:
grupowania elementów interfejsów odpowiadających danej stronie komunikacji

Powiązane tematy

#eiti #pssc #mgr