Pytania i odpowiedzi

NATO - geneza, organy, cele, zadania

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1940 razy
Pytanie 1
Podaj pełną nazwę NATO (polską)
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Pytanie 2
Ile państw podpisało traktat waszyngtoński i kiedy? (data powstania NATO)
4 kwietnia 1949, 12
Pytanie 3
Pierwsze 12 członków NATO zobowiązało się umacniać bezpieczeństwo, wspólne dziedzictwo i dorobek cywilizacyjny państw członkowskich, wolności jednostki, demokracji i rządów prawa
P
Pytanie 4
Traktat waszyngtoński chciał powiązać potencjały polityczne i wojskowe państw członkowskich w celu osiągnięcia wspólnych celów
P
Pytanie 5
Zobowiązania wynikające z Karty NZ:
wszyskie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 6
Artykuł 1 dotyczył:
przesłanki działania NATO na rzecz pokoju
Pytanie 7
Artykuł 2 dotyczył:
wezwania do współpracy gospodarczej i społecznej
Pytanie 8
Artykuł 3 dotyczył:
solidarności sojuszniczej
Pytanie 9
Artykuł 5 dotyczył:
stanowi, że atak skierowany na jednego z członków odbierany jest jak atak na cały sojusz
Pytanie 10
Artykuł 9:
stawia Radę Północnoatlantycką w centrum procesu decyzyjnego
Pytanie 11
Artykuł 10:
stanowi o otwartości organizacji i określa procedurę nabycia jej członkostwa
Pytanie 12
Polityka NATO ciągle ewoluowała a po zimnej wojnie zmieniła się fundamentalnie
P
Pytanie 13
Rok dołączenia Polski do NATO
1999
Pytanie 14
Liczba członków NATO
29
Pytanie 15
najwyższy organ wojskowy NATO, koordynuje poczynania NATO w obszarze militarnym, w skład wchodzą szefowie obrony państw członkowskich
Komitet Wojskowy
Pytanie 16
Organ, który podejmuje wszystkie decyzje dotyczące paktu - zapadają one jednomyślnie. Jest najwyższym organem decyzyjnym
Rada Północnoatlantycka
Pytanie 17
Organ, który pełni funkcję doradczą w stosunku do Rady Północnoatlantyckiej
Komitet Wojskowy
Pytanie 18
Forum konsultacyjne w sprawach dotyczących broni jądrowej
grupa planowania nuklearnego
Pytanie 19
zajmuje się opracowaniem wytycznych, które dotyczą polityki wojskowej Sojuszu Północnoatlantyckiego
komitet planowania obrony
Pytanie 20
Korzyści Polski wynikające z członkostwa w NATO:
wszystkie odpowidzi są poprawne

Powiązane tematy

#nato #om