Pytania i odpowiedzi

Aprendizaje słownictwo

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wybrane słówka z hiszpańskiego, zawierają akcenty!
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 1883 razy
Pytanie 1
Zabrać głos
tomar la palabra
Pytanie 2
Odgadnąć znaczenie z kontekstu
advinar el significado por el contexto
Pytanie 3
Uświadomić sobie że
darse cuenta de
Pytanie 4
na głos
en voz alta
Pytanie 5
przede wszystkim
sobre todo
Pytanie 6
odrabiać pracę domową
hacer los deberes
Pytanie 7
zwracać na coś uwagę
prestar atención
Pytanie 8
prosić o pomoc
pedir ayuda
Pytanie 9
popełniać błędy
cometer errores
Pytanie 10
szukać w słowniku (jedno/dwujęzycznym)
buscar en el diccionario (monolingüe/bilingüe)
Pytanie 11
cel
el objetivo
Pytanie 12
prasa
la prensa
Pytanie 13
nagrać/nagranie
la grabación
Pytanie 14
wymowa
la pronunciación
Pytanie 15
rozgłośnia radiowa
la emisora de radio
Pytanie 16
udawać
fingir
Pytanie 17
zapominać
olvidar
Pytanie 18
poprawiać
corregir
Pytanie 19
przypominać sobie
memorizar
Pytanie 20
starać się
esforzarse
Pytanie 21
kontynuować coś
seguir + gerundio
Pytanie 22
mieć w zwyczaju
soler + infinitivo
Pytanie 23
próbować coś zrobić
intenar + infinitivo

Powiązane tematy

#hiszpanski #slownictwo