Pytania i odpowiedzi

nźikeo

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. variacik
Ilość pytań: 46 Rozwiązywany: 1755 razy
Pytanie 1
Kolektory skupiające:
do prawidłowego działania wymagają systemów nadążnych
Pytanie 2
Charakterystycznym dla układu termosyfonowego jest​:
brak pompy w układzie
określona zależność wysokości pomiędzy zbiornikiem buforowym a kolektorem
Pytanie 3
Kolektory płaskie:
charakteryzują się harfową lub meandryczną budową orurowania
Pytanie 4
Kolektory próżniowe:
charakteryzują się małymi stratami ciepła nawet przy wyższych temperaturach pracy
Pytanie 5
Biomasa według definicji ustawy to​:
odpady z produkcji leśnej i przemysłów powiązanych
biodegradowalna część odpadów z instalacji służących uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego
Pytanie 6
Do biopaliw III generacji zaliczam​y:
algi i inne mikroorganizmy
Pytanie 7
Najwyższe straty przesyłu obserwowane są w systemie​
DC
Pytanie 8
Do sieci przesyłowych w Polsce należą​:
400 kV
220 kV
Pytanie 9
Do sieci dystrybucyjnych w Polsce należą
110 kV
15 kV
Pytanie 10
Energia​:
spełnia zasadę zachowania
jest to wielkość skalarna
Pytanie 11
W przypadku elektrowni szczytowo-pompowej najczęściej stosujemy:
turbiny Francisa
Pytanie 12
W przypadku elektrowni przepływowej najczęściej stosujemy:
turbiny Francisa
turbiny Kaplana
Pytanie 13
Małe elektrownie wodne w Polsce​:
mają moc mniejszą niż 5 MW
Pytanie 14
Elektrownie szczytowo-pompowe są:
magazynem energii potencjalnej
Pytanie 15
Oscylacyjne kolumny wodne wykorzystują:
energię pływów morskich
turbiny Wellsa

Powiązane tematy

#kolokwium