Powtórzenie: E8: Technik Elektryk, egzamin Wrzesień 2014

Powtórzenie egzaminacyjny "Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych" Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja E8

Zawodowe, powtórzenie. 40 pytań.

Na rysunku przedstawiono oprawę oświetlenia
Picture 0
przeważnie pośredniego - klasy IV
Rysunek przedstawia pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą
Picture 1
kompensacyjną
Warunkiem samoczynnego odłączenia zasilania w układach typu TN jest zależność (Uo - napięcie znamionowe w V; Ia - wartość prądu w A, zapewniająca bezzwłoczne, samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego; Zs - impedancja pętli zwarciowej w Ω)
U O &rt; Z s ∙ I a
Wymagana minimalna wartość rezystancji izolacji przewodu przy pomiarze induktorem dla sieci o napięciu znamionowym badanego obwodu U < 500 V wynosi
≥ 0,5 MΩ
Aparat pokazany na zdjęciu chroni instalację elektryczną mieszkania przed
Picture 4
upływem prądu
Do zabezpieczenia obwodu przed przeciążeniem i zwarciem służy wyłącznik
współpracujący z bezpiecznikiem topikowym
Rysunek przedstawia sposób zainstalowania urządzenia ochronnego różnicowoprądowego w sieci typu
Picture 6
IT
Odbiornik elektryczny można przyłączyć do sieci typu TN-S stosując gniazdo umieszczone na rysunku
Picture 7
B
W układach sieci typu IT przy podwójnym doziemieniu z zastosowaniem urządzenia różnicowoprądowego oraz napięciu izolacji 230/400 V, zmierzony czas wyłączenia powinien odpowiednio wynosić - dla obwodu bez przewodu neutralnego i dla obwodu z przewodem neutralnym
0,4 s i 0,8 s
Obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych wyłączników instalacyjnych nadprądowych dla charakterystyki C zawiera się w granicach
5-10 krotności prądu znamionowego
Której klasy ogranicznik przepięć jest instalowany w rozdzielnicach mieszkaniowych?
Klasy C
Strzałka na rysunku wskazuje
Picture 11
przycisk zwiemy
Narzędzie pokazane na rysunku służy do
Picture 12
cięcia przewodów
W układzie sieci typu TT wyłączenie zasilania realizowane jest przez urządzenie ochronne różnicowoprądowe. Warunkiem skuteczności ochrony jest spełnienie zależności
R A ∙ I Δn ≤ U L
W układzie zasilanym napięciem 400/230 V obwód zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym typu S-303 CLS6-C10/3. O jakiej maksymalnej mocy można zainstalować klimatyzator trójfazowy w tym układzie?
6,9 kW
Wyzwalacz elektromagnetyczny wyłącznika toru prądowego, przedstawiamy na schemacie blokowym jak na rysunku, oznacza się na schemacie elektrycznym symbolem graficznym
Picture 15
B
Do pomiaru napięć stałych należy użyć miernika elektrycznego o ustroju, którego symbol graficzny przedstawiono na rysunku
Picture 16
D
Symbol graficzny urządzenia AGD - suszarki, przedstawiono na rysunku
Picture 17
D
Układ przedstawiony na rysunku służy do pomiaru
Picture 18
prądu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
Wyłączniki różnicowoprądowe stosuje się w sieciach TN-S jako zabezpieczenie przed
porażeniem

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.