Powtórzenie: Z1: Technik masażysta, egzamin wrzesień 2014

Powtórzenie egzaminacyjny "Świadczenie usług w zakresie masażu". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja Z1

Zawodowe, powtórzenie. 40 pytań.

Jedna z zasad wykonywania masażu sportowego międzystartowego, stosowanego w celu przyspieszenia odnowy biologicznej organizmu zawodnika po intensywnym wysiłku, polega na przeznaczeniu
80% czasu zabiegu na opracowanie mięśni najmniej zaangażowanych w wysiłek, a 20% czasu zabiegu na mięśnie najbardziej obciążone wysiłkiem
Masaż treningowy stosuje się w różnym odstępie czasowym po treningu
ok. 2 godziny po treningu wytrzymałościowym, a 5 godzin po treningu siłowym
Leczenie zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci, oprócz wykonania masażu, polega na stosowaniu:
poduszki Frejki
W zależności od wysiłku sportowego, jakim obciążony jest organizm zawodnika, wykonuje się masaż o różnej intensywności. W wysiłkach siłowych, sportowców
o dużej masie mięśniowej należy masować energicznie, intensywnie; zaś u zawodników trenujących dyscypliny o charakterze wytrzymałościowym należy wykonać masaż o umiarkowanej sile
W okresie unieruchomienia opatrunkiem gipsowym złamania prawej kości udowej zalecaną metodą masażu leczniczego jest
masaż kontralateralny lewej kończyny dolnej
Przyczepy mięśniowe w okolicy wyrostka kruczego łopatki (początkowy) oraz na trzonie kości ramiennej (końcowy) dotyczą mięśnia
kruczo-ramiennego
Wśród wskazań do stosowania drenażu limfatycznego wymienia się: choroby wywołane zastojem limfy, astmę oskrzelową w okresie:
międzynapadowym, stany po stosowaniu radioterapii w leczeniu nowotworów niezłośliwych
Podczas wykonywania drenażu limfatycznego kończyny górnej należy opracować:
1. okolicę węzłów pachowych
2. okolicę stawu ramiennego
3. ramię
4. staw łokciowy
U zawodnika piłki ręcznej z uszkodzeniem mięśnia najszerszego grzbietu skuteczne efekty lecznicze uzyskuje się stosując
masaż klasyczny
Prawidłowo wykonany masaż kosmetyczny twarzy powinien być poprzedzony
usunięciem z twarzy makijażu - demakijaż
Wykonując techniki masażu klasycznego uzyskuje się bezpośredni wpływ na
poprawę stymulacji przewodnictwa nerwowego w obrębie obwodowego układu nerwowego oraz normalizację tonusu mięśni gładkich w układzie pokarmowym
Zawodnikowi uprawiającemu piłkę ręczną zaleca się tuż przed zawodami
masaż klasyczny całościowy, ze szczegółowym opracowaniem kończyn górnych i dolnych
Do zabiegów przeciwbólowych należą: prądy
średniej częstotliwości o zakresie 90-100Hz, masaż rozluźniający, ćwiczenia w środowisku wodnym
Masaż hawajski, znany pod nazwą Lomi Lomi Nui, stosowany na całe ciało klienta, jest rodzajem zabiegu
relaksacyjnego
Przygotowując pacjenta do zabiegu należy wykonać następujące czynności:
1. pomóc pacjentowi przyjąć wygodną pozycję na stole do masażu
2. sprawdzić pod względem czystości i ciągłości oraz zdezynfekować skórę pacjenta
3. ocenić wzrokowo i palpacyjnie tkanki w obszarze masowanym
Stan po usunięciu guza, któremu towarzyszy obrzęk pooperacyjny, jest wskazaniem do wykonania masażu
limfatycznego
Nazwa kręg obrotowy jest zarezerwowana dla
drugiego kręgu szyjnego
Proces leczenia (gojenia) niepowikłanego złamania prostego kości w obrębie kończyny górnej przebiega kolejno w następujących okresach
zrost od 3 do 6 tygodni oraz konsolidacja od 6 do 12 tygodni
Po amputacji części kończyny wskazane jest stosowanie w celach leczniczych masaży
limfatycznego i klasycznego
Uszkodzenie brzuśca mięśnia trójgłowego łydki u piłkarza nożnego, kwalifikuje się najbardziej do zastosowania w czasie rehabilitacji leczniczej masażu
wirowego

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.