Pytania i odpowiedzi

Sieci komputerowe - Wilusz 2.0

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 3275 razy
Pytanie 1
Która z usług sieci internet pozwala użytkownikom komunikować się w czasie rzeczywistym?
d) IRC
Pytanie 2
Który z poniższych NIE jest ośrodkiem transmisji danych w sieci:
a) Promieniowanie ultrafioletowe
Pytanie 3
Brama (Gateway) to:
a) Połączenie pomiędzy sieciami komputerowymi o dowolnej architekturze logicznej
Pytanie 4
TOKEN RING to:
a) Nazwa popularnego standardu sieci lokalnej firmy IBM
Pytanie 5
Prędkość transmisji w sieci TOKEN RING wynosi:
c) 4 Mbps lub 16 Mbps
Pytanie 6
Określenie „numer IP klasy B” implikuje domyślną maskę postaci:
d) 255.255.0.0
Pytanie 7
Protokół TCP jest protokołem:
a) Warstwy transportowej
Pytanie 8
Protokół UDP jest protokołem:
c) Warstwy transportowej
Pytanie 9
DHCP to nadzbiór protokołu:
a) Bootp
Pytanie 10
Trzy podstawowe odmiany realizacji sieci Ethernet różniące się rodzajem okablowania noszą oznaczenia:
b) 10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T
Pytanie 11
Usługa telnet w sieci INTERNET służy do:
d) Uruchamiania programów na innym komputerze
Pytanie 12
Wskaż poprawnie zapisaną wartość fizycznego adresu rozgłoszeniowego w sieci lokalnej zgodnej ze standardami IEEE 802.2:
d) FF:FF:FF:FF:FF:FF
Pytanie 13
Dwa komputery aby móc się komunikować za pośrednictwem sieci muszą:
b) Używać tego samego protokołu
Pytanie 14
Który zestaw zawiera wyłącznie protokoły warstwy sieciowej?
b) ARP, IP, RIP, ICMP
Pytanie 15
Modemy charakteryzowane są przez dwa parametry. Jakie?
a) Szybkość transmisji danych i zdolność do korekcji błędów
Pytanie 16
Wskaż protokół nie związany z pocztą elektroniczną:
d) NNTP
Pytanie 17
Które medium spośród niżej wymienionych jest w praktyce najrzadziej wykorzystywanym do budowy sieci komputerowych?
d) Promienie podczerwone
Pytanie 18
Termin „cienki-klient” w architekturze klient-serwer odnosi się do:
b) Mocy i jakości przetwarzania po stronie klienta
Pytanie 19
W architekturze systemu plikowego systemu UNIX katalogiem przeznaczonym do przechowywania plików konfiguracyjnych systemu jest:
a) /etc
Pytanie 20
W architekturze trójwarstwowej termin „cienki klient” odnosi się do:
a) Przeglądarki internetowej