Powtórzenie: Przygotowanie na medycynę

Powtórzenie ten ma na celu sprawdzenie wiedzy kandydata na akademię medyczną.

Biologia, powtórzenie. 9 pytań.

Kardiologia: Asystolia to:
Brak czynności serca
Neurologia: Do funkcji móżdżku należy:
Utrzymanie napięcia mięśniowego
Neurologia: Najważniejsze ośrodki życiowe człowieka znajdują się w:
rdzeniu przedłużonym
Okulistyka: Zez rozbieżny występuje, gdy:
oko odchylone jest w stronę skroni
Okulistyka: Oczopląs to:
mimowolne ruchy gałki ocznej
Okulistyka: Co robi mózg w przypadku, gdy jedno oko ma zeza rozbieżnego, a drugie jest zdrowe?
"wyłącza" oko zezujące w celu poprawy widzenia w oku zdrowym i nie powstawania konfliktów obrazu
Fizjologia: Śmierć to:
ustanie wszystkich ważnych życiowo procesów zachodzących w ogrganiźmie
Fizjologia krwi: Jak nazywa się związek hemogolobiny z tlenem?
oksyhemoglobina
Fizjologia krwi: Krew jest tkanką:
płynną

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.