Powtórzenie: Kończyna górna i dolna

Kończyna górna i dolna

Biologia, powtórzenie. 39 pytań.

Łuk dłoniowy powierzchowny:
Leży powierzchownie, na ścięgnach mięśnia zginacza palców powierzchownego
Oddaje tętnice dłoniowe wspólne palców
Jest utworzony przez tętnice łokciową
“Mankiet rotatorów” jest utworzony przez wszystkie struktury, poza:
m. teres maior
M. tensor fasciae latae w stawie biodrowym wykonuje ruchy określane jako:
zginanie, odwodzenie, obrót do wewnątrz
Która(e) z wymienionych struktur NIE biegną przez otwór podgruszkowy:
n. płciowo-udowy
t. pośladkowa górna
Wskaż, który z wymienionych mięśni NIE leży w warstwie głębokiej tylnej mięśni podudzia:
m. plantaris
Skóra pokrywająca dół podkolanowy unerwiana jest przez nerw:
skórny tylny uda
Złamaniem mogącym doprowadzić do martwicy niedokrwiennej głowy kości udowej jest:
złamanie szyjki kości udowej
Wybierz nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące genitofemoral n. (m. genitofemoralis)
przebiega przez obturator canal (canalis obturatorius)
Canalis femoralis (femoral canal) ograniczony jest:
od boku przez femoral v. (v. femoralis)
od przodu przez blaszkę powierzchniową powięzi szerokiej
Przednia powierzchnia głowy kości skokowej łączy się z:
navicular bone (os naviculare)
Zaznacz nieprawdziwą odpowiedź dotycząca lacuna vasorum:
zawiera femoral n. (n. femoralis)
V. Saphena parva (small phenous vein) uchodzi do:
popliteal v. (v. poplitea)
Saphenous nerve (n. saphenus) jest końcową gałęzią:
femoral n. (n. femoralis)
Pomiędzy głowami flexor digitorum superficialis przebiega(ją):
median n. (n. medianus)
W którym z poniżej wymienionych stawów nie wykonujemy ruchów obrotowych:
carpometacarpal joint of the thumb (art. carpometacarpalis pollicis)
radiocarpal joint (art. radiocarpalis)
Ręka szponiasta to objaw uszkodzenia nerwu:
ulnar n. (n. ulnaris)
Tętno na posterior tibial artery (arteria tibialis posterior)
jest najłatwiej wyczuwalne w połowie odległości między kostką przyśrodkową i piętą
Która z wymienionych poniżej struktur nie przechodzi przez medial malleolar canal (canalis malleoli medialis):
deep peroneal n. (n. peroneus profundus)
Jaki mięsień nie należy do mankietu rotatorów
m. teres major
Ile jest powierzchni stawowych w stawie talocruralis:
6

Tagi

#konczyny

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.