Fizjologia - Kolokwium 4

Kolokwium z Fizjologii

Medycyna, powtórzenie. 100 pytań.

1. Widzenie fototopowe
e) wszystkie
2. Za pamięć epizodyczną odpowiada:
d. Hipokamp
Za pamięć proceduralną odpowiada:
jądro ogoniaste
widzenie barw ustala się
e) ab
złe ustawienie gałek ocznych nie ma nic wspólnego z nerwem:
II
w fazie snu NREM
wszystkie
człowiek jest w stanie odróżnić dźwięki różniące się o:
3%
zdolność skupiająca u człowieka
60-70D
Najwyższy równoważnik energetyczny ma:
d. Tłuszcze
Tkanka tłuszczowa brunatna:
d. Wszystkie
motorykę żołądka hamuje:
d) ab
Gastryna powoduje
e. wszystkie
sok trzustkowy zawiera
HCO 3-
Afazja czuciowa jest wywołana uszkodzeniem: - WERNICKIEGO
b. Tył zakrętu skroniowego górnego - LEWY
za przyspieszenie kątowe odpowiada:
grzebień bańkowy
do układu kary i nagrody należy
e) ab
toniczne napięcie mięśni jelita
występuje tylko po jedzeniu
zmianę ułożenia głowy w kierunku pionowym (grawitacja) wykrywa
woreczek
włókna C
ból rozlany
pobudzenie motoryki jelita
d) ab

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.