Monachomachia

Powtórzenie ze znajomości lektury "Monachomachia" Ignacego Krasickiego

Lektury szkolne, powtórzenie. 12 pytań.

W którym roku został wydany utwór?
1778
Głównym bohaterem utworu jest:
bohater zbiorowy
Utwór podzielony jest na
pieśni
Bohaterowie utworu są przedstawieni w świetle
niegatywnym
Użyty w utworze zwrot "Nie wszystko złoto co się świeci" odnosi się do
zakonników
Utwór stanowi krytykę
duchowieństwa
Dlaczego "Monachomachia" jest utworek heroikomicznym
poprzez zderzenie komicznej treści z formą i stylem poematu heroicznego
Figura retoryczna, którą tworzy się przez zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, powszechna w utworze to
oksymoron
Czy w utworze autor używa patetycznego tonu?
tak
Spór odbywa się pomiędzy
karmelitami
dominikanami
Bitwę mnichów kończy:
wniesienie złotego kielicha z alkoholem
Czy dzieło zostało odebrane pozytywnie przez czytelników?
nie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.