Pytania i odpowiedzi

Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający znajomość lektury "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" Henryka Sienkiewicza
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 4153 razy
Pytanie 1
Bohaterem utworu jest chłopiec o imieniu:
Michaś
Pytanie 2
Ile lat miał Michaś?
11
Pytanie 3
Jak nazywał się korepetytor Michasia?
Wawrzynkiewicz
Pytanie 4
"Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" jest
nowelą
Pytanie 5
W którym roku opublikowano utwór?
1879
Pytanie 6
Do jakiej szkoły uczęszczał Michaś?
pruskiej
Pytanie 7
Jak nazywało się rodzinne miasto Michasia
Zalesin
Pytanie 8
Czy Michaś był uczniem ambitnym i sumiennym?
tak
Pytanie 9
Czy nauka języków przychodziła dziecku łatwo?
nie
Pytanie 10
Matka Michasia miała na imię:
Maria
Pytanie 11
Od jak dawna Wawrzynkiewicz uczył Michasia?
od 6 lat
Pytanie 12
Czy Wawrzynkiewicz był zakochany w matce Michasia?
tak
Pytanie 13
Swojego uczucia do matki Michasia nie nazywał miłością lecz
religią
Pytanie 14
Czy chłopiec często uczył się po nocach?
tak
Pytanie 15
Co było przyczyną nienajlepszych ocen Michasia?
nieumiejętność wysławiania się po niemiecku
Pytanie 16
Michaś po raz pierwszy dostał naganę za:
nieodrobienie lekcji
Pytanie 17
Michaś zmarł na
zapalenie mózgu
Pytanie 18
Największy problem z językiem niemieckim stanowił
nieprawidłowy akcent