Pytania i odpowiedzi

Wesele w Atomicach

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z lektury szkolnej "Wesele w Atomicach"
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3156 razy
Pytanie 1
Akcja utworu rozgrywa się w czasie
2 dni
Pytanie 2
Jak nazywa się miejscowość, w której rozgrywa się akcja utworu?
Atomice
Pytanie 3
Czy Państwo młodzi byli dobraną parą?
tak
Pytanie 4
Co spowodowało wydłużenie drogi do kościoła w dniu wesela?
przekształcanie przyrody
Pytanie 5
Narrator oznajmia ze na jego podwórku:
powstała tama
Pytanie 6
Co odbywa się gdy narrator przybywa na miejsce wesela?
oczepiny
Pytanie 7
Podczas zabawy Smyga:
wystrzelił głowicą atomową w stronę Piega
Pytanie 8
Co spowodowało, że narrator postanowił opuścić wesele i wrócić do domu?
niesczelność skafandra
Pytanie 9
W drodze powrotnej bohaterowi towarzyszy?
opad radioaktywnego deszczu
Pytanie 10
Co wyrosło narratorowi na plecach po zabawie?
chitynowy pancerzyk
Pytanie 11
Dotarłszy do swojej chaty narrator staje się:
żukiem
Pytanie 12
Charakterystyczne wyrażenia jak na przykład "jurne siły wytwórcze" użyte w utworze nazywamy:
nowomowa