Pytania i odpowiedzi

portugalski - liczby (do 100)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 1748 razy
Pytanie 1
20
vinte
Pytanie 2
1
um
Pytanie 3
30
trinte
Pytanie 4
13
treze
Pytanie 5
0
zero
Pytanie 6
40
quarenta
Pytanie 7
60
sessenta
Pytanie 8
11
onze
Pytanie 9
2
dois
Pytanie 10
3
tres
Pytanie 11
17
dezessete
Pytanie 12
4
quatro
Pytanie 13
5
cinco
Pytanie 14
7
sete
Pytanie 15
18
dezoito
Pytanie 16
6
seis
Pytanie 17
8
oito
Pytanie 18
9
nove
Pytanie 19
10
dez
Pytanie 20
14
catorze

Powiązane tematy