Pytania i odpowiedzi

Układ krążenia - klasa 7

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. dla klasy 7 Plus Zycia
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 139933 razy
Pytanie 1
Zaznacz funkcje krwi.
dostarcza tlen do komórek
pobiera dwutlenek węgla i inne zbędne substancje z komórek
zwalcza czynniki chorbotwórcze
bierze udział w regulacji temperatury ciała oraz ilości wody i soli mineralnych
Pytanie 2
Jakie komórki są najliczniejsze we krwi?
krwinki czerwone
Pytanie 3
Jak inaczej nazywają się krwinki czerwone?
erytrocyty
Pytanie 4
Jak inaczej nazywają się krwinki białe?
leukocyty
Pytanie 5
Połącz informacje z krwinkami.
nie mają jądra komórkowego
krwinki czerwone (jądro komórkowe)
mają jądro komórkowe
krwinki białe (jądro komórkowe)
mają kształt spłaszczonego krążka
krwinki czerwone (kształt)
mają kształt kuli
krwinki białe(kształt)
mają zdolność ruchu
krwinki białe(ruch)
nie mają zdolności ruchu
krwinki czerwone(ruch)
transportują tlen
krwinki czerwone (zadanie)
niszczą drobnoustroje chorobotwórcze
krwinki białe (zadanie)
w ich skład wchidzi hemoglobina
krwinki czerwone(skład lub wytwarzanie)
wytwarzają przeciwciała
krwinki białe(skład lub wytwarzanie)
Pytanie 6
Zaznacz poprawne informacje o hemoglobinie.
jest to czerwony bawnik
jest to białko
znajdyje się w erytrocytach
może transportować tlen
może przyłączać się do tlenu
Pytanie 7
Zaznacz poprawne informacje o przeciwciałach.
jest to specjalne białko
zwalcza drobnoustroje
zwalcza czynniki chorobotwórcze
wytwarzają je leukocety
Pytanie 8
Zaznacz poprawne informacje o płytkach krwi.
odpowiadają za proces krzepnięcia
to najmniejsze elementy morfotyczne krwi
nie mają jądra komórkowego
nie mają zdolności ruchu
Pytanie 9
Zaznacz poprawne grupy krwi.
AB
A
B
0
Pytanie 10
Osobom z jaką grupą krwi można przetoczyć jaką grupę krwi? Połącz
Osoba z grupą krwi A
A i 0
Osoba z grupą krwi B
B i 0
Osoba z grupą krwi AB
AB, A, B i 0 (wszystkie)
Osoba z grupą krwi 0
0
Pytanie 11
Jakie lub jaki antygen jest w jakiej grupie krwi? Połącz
Grupa krwi A
A
Grupa krwi B
B
Grupa krwi AB
A i B
Grupa krwi 0
żaden
Pytanie 12
W jakiej grupie krwi jest jakie przeciwciało? Połącz.
Grupa krwi A
anty-B
Grupa krwi B
anty-A
Grupa krwi AB
żadne
Grupa krwi 0
anty-A i anTy-B
Pytanie 13
Zaznacz poprawne informacje o konflikcie serologicznym.
gdy mama ma grupę krwi Rh-, tata Rh+, a dziecko Rh+
jest to sytuacja kiedy podczas następnej ciąży krwinki matki atakują krwinki dzieska
Pytanie 14
Dokończ zdanie: układ krwionośny jest układem
zamkniętym
Pytanie 15
podpisz narządy krwiobiegu. (patrz ilustracja)
Pytanie 16
Jaka krew jest oznaczona kolorem niebieskim a jaka czewonym?
Pytanie 17
Jak inaczej nazywa się krwiobieg mały?
krwiobieg płucny
Pytanie 18
Jak nazywa się inaczej krwiobieg duży?
krwiobieg ustrojowy
Pytanie 19
Co pompuje krew?
serce
Pytanie 20
Jakie są rodzaje naczyń krwionośnych?