Powtórzenie: Ekotechnologia pozyskania drewna OZL egzamin 2018 I termin

Egzamin z ekotechnologii pozyskania drewna 2018 na OZL I termin

Zawodowe, powtórzenie. 70 pytań.

Co jest najważniejszą innowacyjnością Highlandera
możliwość obrotu kabiny o 360stopni
Jak się wyznacza granicę działek w górach
prostopadle do warstwic i równolegle do kierunku ciążenia
Cięcie sztyletowe i skrócenie zawiasy nie powinny łącznie likwidować więcej niż:
1/2 zawiasy
Co nie składa się na analizę instrumentów rynku drzewnego:
analiza wyniku finansowego nadleśnictwa
Co to jest urządzenie „Pully”?
samobieżny ciągnik zrywkowy zagregowany z harwesterem Highlander
Dlaczego nabieg korzeniowy na kierunku obalania jest nabiegiem przeszkadzającym:
utrudnia prawidłową ocenę głębokości podcięcia
Do czego służy głowica Woody 60 zastosowana w kolejce linowej
okrzesywania i wyróbki sortymentów
Jaka jest współcześnie (wrzesień 2008) ilość harwesterów w Polsce? ( na 2015 – 530 )
- ok. 170
Ile w polskich warunkach rocznie jest w stanie pozyskać jeden harwester
10-20 tys. m3
Jaki jest max kąt skierowania ramy przegubowej harwestera Timberjack 1270:
- +/- 40 stopni
Jaki jest związek pomiędzy kierunkiem cięć i kierunkiem obalania:
- kierunek cięć jest przeciwny do kierunku obalania
Jaki system technologiczny należy zalecać przy stosowaniu harwestera Highlander?
system drzewa całego (FTS)
Kiedy stosujemy rzaz sztyletowy przy ścince drzew:
- gdy kierunek ciążenia, jest zgodny z kierunkiem obalania
Który harwester posiada zmienną geometrię poziomą układu jezdnego?
obie odpowiedzi są poprawne
Który z elementów należy do najważniejszych czynników skutecznej ochrony operatorów przed hałasem?
stosowanie dobrej jakości ochronników słuchu
Na ostatnim miejscu z celów gospodarki leśnej zawartych w „Ustawie o lasach” jest ?
- produkcja drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania
Podczas odbioru surowca S3b pomiarowi podlega:
liczba sztuk i średnica znamionowa
Przy obalaniu drzew w górę stoku trójkątny rzaz podcinający powinien mieć płaszczyzny:
- dolną poziomą
Usuwanie zawieszenie przez ręczne odciąganie odziomka jest:
dopuszczalne dla drzew o średnicy do 20cm
W gospodarce rynkowej pozyskanie i wyrób drewna powinny być realizowane w zasadzie tylko wówczas gdy:
jest zbyt na drewno

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.