Powtórzenie: EKOTECHNOLOGIA POZYSKANIA DREWNA 31-60

EGZAMIN Z EPD UR KRAKÓW

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

Co to jest okleina?
cienki arkusz warstwy drewna skrawanego stycznie lub obwodowo
Co to jest płyta stolarska?
płyta drewniana zbudowana z warstwy sklejonych listewek sklejanych obiegami
Co to jest urządzenie „Pully”?
samobieżny ciągnik zrywkowy zagregowany z harwesterem Highlander
Co to są użytki przygodne:
- kategoria cięć występująca w drzewostanach wszystkich klas wieku
Czego m.in. zalecają unikać wytyczne dot. pozyskania drewna w Zarządzeniu nr. 11 DGLP?
- znakowania drzew przez wykonywanie zaciosów
Czego nie zawiera plan cięć:
rozmiaru poprawek i uzupełnień
Czy dopuszczalny jest obrót drewna nie cechowanego drewna pochodzącego z lasów niepaństwowych:
nie
Czy gazy spalinowe są stałym zagrożeniem dla operatora pilarki:
nie
Czy można stosować harwester Timberjack 770 w drzewostanach rębnych:
- tak, warunkowo
Czy pozyskanie grubizny w Polsce z użytków przedrębnych ma tendencję:
rosnącą
Czy rzaz podcinający klinowy z dolnym cięciem ukośnym umożliwia utrzymanie pnia drzewa przy pniaku bez zerwania zawiasy?
tak, bez względu na szerokość zawiasy
Czy właściciel lasu może zakazać wstępu do lasu stanowiącego jego własność, oznaczając teren np. tablicą z odpowiednim napisem:
- tak, wynika to z prawa decydowania o swojej własności
Czy wniosek cięć jest dokumentem:
- planowania i wykonania pozyskania drewna
Definicja ekotechnologii pozyskania drewna to:
- technika i technologia pozyskania drewna minimalizująca szkody dla człowieka i środowiska leśnego
Dlaczego nabieg korzeniowy na kierunku obalania jest nabiegiem przeszkadzającym:
utrudnia prawidłową ocenę głębokości podcięcia
Dlaczego opony szerokoprofilowe spełniają wymogi ekologiczne:
wywierają mniejszy jednostkowy nacisk na glebę
Długość stosu jest mierzona:
wzdłóż pobocznicy wałków
Długość surowca drzewnego mierzonego w sztukach pojedynczo, to
odległość pomiędzy czołami drewna uwzględniająca jego krzywizny
Długość ścieżki oddalania:
zależy od wieku drzewostanu
Do cotygodniowych czynności obsługowych pilarki nie należy:
sprawdzenie stanu amortyzatorów

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.