Pytania i odpowiedzi

EKOTECHNOLOGIA POZYSKANIA DREWNA 31-60

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. EGZAMIN Z EPD UR KRAKÓW
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2567 razy
Pytanie 1
Co to jest okleina?
cienki arkusz warstwy drewna skrawanego stycznie lub obwodowo
Pytanie 2
Co to jest płyta stolarska?
płyta drewniana zbudowana z warstwy sklejonych listewek sklejanych obiegami
Pytanie 3
Co to jest urządzenie „Pully”?
samobieżny ciągnik zrywkowy zagregowany z harwesterem Highlander
Pytanie 4
Co to są użytki przygodne:
- kategoria cięć występująca w drzewostanach wszystkich klas wieku
Pytanie 5
Czego m.in. zalecają unikać wytyczne dot. pozyskania drewna w Zarządzeniu nr. 11 DGLP?
- znakowania drzew przez wykonywanie zaciosów
Pytanie 6
Czego nie zawiera plan cięć:
rozmiaru poprawek i uzupełnień
Pytanie 7
Czy dopuszczalny jest obrót drewna nie cechowanego drewna pochodzącego z lasów niepaństwowych:
nie
Pytanie 8
Czy gazy spalinowe są stałym zagrożeniem dla operatora pilarki:
nie
Pytanie 9
Czy można stosować harwester Timberjack 770 w drzewostanach rębnych:
- tak, warunkowo
Pytanie 10
Czy pozyskanie grubizny w Polsce z użytków przedrębnych ma tendencję:
rosnącą
Pytanie 11
Czy rzaz podcinający klinowy z dolnym cięciem ukośnym umożliwia utrzymanie pnia drzewa przy pniaku bez zerwania zawiasy?
tak, bez względu na szerokość zawiasy
Pytanie 12
Czy właściciel lasu może zakazać wstępu do lasu stanowiącego jego własność, oznaczając teren np. tablicą z odpowiednim napisem:
- tak, wynika to z prawa decydowania o swojej własności
Pytanie 13
Czy wniosek cięć jest dokumentem:
- planowania i wykonania pozyskania drewna
Pytanie 14
Definicja ekotechnologii pozyskania drewna to:
- technika i technologia pozyskania drewna minimalizująca szkody dla człowieka i środowiska leśnego
Pytanie 15
Dlaczego nabieg korzeniowy na kierunku obalania jest nabiegiem przeszkadzającym:
utrudnia prawidłową ocenę głębokości podcięcia

Powiązane tematy

#sowa #lesnictwo #epd #egzamin