Powtórzenie: Ergonomia 93-123

Ergonomia Leśnictwo UR

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub przyczyn nie dotyczących pracowników:
w każdym przypadku z zachowaniem odszkodowania
Kiedy przenoszenie jest najbardziej odpowiednie (najmniej uciążliwe):
kiedy nie są wykonywane tylko za pomocą skrętu tułowia, przedmiot nie może się nagle przemieścić, ciało jest stabilne, pochylenie tułowia nie powinno przekraczać 450, przedmiot nie zasłania pola widzenia
Kiedy stwierdza się chorobę zawodową:
kiedy powstała w wyniku niekorzystnego oddziaływania warunków pracy
Kogo powiadamia się o chorobie zawodowej:
PIS i właściwy inspektor pracy
Kogo się wzywa do ciężkich wypadków:
właściwego inspektora pracy i prokuratora
Kogo wzywa się do wypadku śmiertelnego:
właściwego inspektora pracy i prokuratora
Komu wręcza się protokół powypadkowy:
Państwowej Inspekcji Pracy i poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny poszkodowanego
Kto wchodzi w skład komisji powypadkowej jeśli jest to wypadek ciężki:
pracownik kierujący komórką służby BHP oraz zakładowy społeczny inspektor pracy
Kto wchodzi w skład komisji powypadkowej jeśli nie jest to wypadek śmiertelny:
pracownik kierujący komórką służby BHP oraz zakładowy społeczny inspektor pracy
Która z poniższych cech jest zaletą pozycji siedzącej:
większa stabilność ze względu na podparcie odcinka lędźwiowego

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.