Powtórzenie: Uszkodzenie komórki, śmierć komórki i procesy adaptacyjne

Patologia Robbinsa

Medycyna, powtórzenie. 15 pytań.

Do procesów adaptacyjnych komórki nie należy:
apoptoza
Stłuszczenie komórek powoduje:
Wszystkie powyższe
Pierwszym objawem uszkodzenia komórki jest:
Obrzęk
W martwicy włóknikowatej charakterystyczne są:
Odczyny immunologiczne
Upłynnienie jądra nosi nazwę:
Karioliza
Dla ognisk infekcji gruźliczej charakterystyczna jest martwica:
Serowata
W przypadku macicy ciężarnej występuje:
Hipertrofia i Hiperplazja
Kaspazy występują w procesie:
Apoptozy
Potencjalnie szkodliwe dla elementów funkcjonalnych jest:
Wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia
Gromadzenie nadmiernej ilości białka w komórce prowadzi do:
Apoptozy
Wapnienie dystroficzne:
Zachodzi w tkankach objętych martwicą
Podczas atrofii dochodzi do:
Spadku syntezy białek
Spadek poziomu ATP skutkuje:
Zatrzymaniem aparatu syntezy białka
Cechą charakterystyczną martwicy jest:
Towarzyszący stan zapalny
Patologiczną przyczyną atrofii jest:
Odnerwienie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.