Powtórzenie: Biochemia

Medycyna, powtórzenie. 184 pytań.

Nie jest prawdą, że cynk:
Jest częścią łańcucha insuliny
Niedoborowi witaminy B12 towarzyszy:
Prawidłowe a), b), c)
Pułapka kwasu foliowego związane jest z brakiem:
B12
Test Schillinga służy do:
Oceny wchłaniania witaminy B12 w jelicie
Wskaż prawidłową odpowiedź:
Biocytyna to biotynylolizyna
Wskaż zdanie prawdziwe o wchłanianiu żelaza:
Żelazo hemowe jest łatwiej wchłaniane, dzięki obecności transportera dla hemu na powierzchni duodenocytów, żelazo niehemowe jest wchłaniane gorzej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
1alfa-hydroksylaza poza nerkami ulega ekspresji w:
Między innymi w makrofagach I niektórych nowotworach, A jej zwiększoną ekspresją obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
Choroba zwana pelagrą jest spowodowana niedoborem:
Niacyna
Wybierz zdanie prawdziwe dotyczące fluoru:
Hamuje kinazę pirogronianową
Kwasy retinowy i jego pochodne:
Wiążą się z receptorami jądrowymi RAR i RXR wpływają na modulacją ekspresji genów poprzez aktywacje acylotransferazy histonowej (HAT)
Na którą z poniższych witamin dobowe zapotrzebowanie wyrażonych w miligramach jest najniższe:
Kobalamina
Głównym magazynem retinolu są:
Komórki Ito, dzięki wysokiej aktywności acylotransferazy lecytyna:retinol
Ile izoenzymów dehydrogenazy mleczanowej wyróżniamy u człowieka:
5
Na inhibicję jonami metali ciężkich narażone są enzymy posiadające:
Cysteinę, która może reagować z jonami metalu, Co prowadzi do zmiany konformacji enzymu lub zablokowania jego miejsca aktywnego
Kwas foliowy uczestniczy w przemianach aminokwasów:
Prawidłowe b) i c)
Zaznacz odpowiedź prawidłową:
Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Syntetyzowany w nerce FGF-23 jest odpowiedzialny za:
wzrost wydalania fosforanów i supresję aktywności 1-alfa-hydroksylazy
7-dehydrocholesterol
jest prowitaminą D3, która pod wpływem UV jest przekształcana w prewitaminę D3
Do hiperhomocysteinemii prowadzi niedobór witamin:
B6, B12 i kw. Foliowego
Selenocysteina
wchodzi w skład peroksydazy glutationowej

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.